PONDELOK 17.1. Sv. Antona, opáta, spomienka Radošina 18.00
UTOROK 18.1. Féria Behynce 18.00
STREDA 19.1. Féria Radošina 7.00
ŠTVRTOK 20.1. Féria Bzince 18.00 + Jozef Šiška /1.výr./
PIATOK 21.1. Sv. Agnesy, panny a muč., spomienka Radošina 18.00
SOBOTA 22.1. Féria Radošina 18.00  + František a Cecília Začkoví
NEDEĽA 23.1. Tretia nedeľa v období cez rok Radošina 7.00 Za farníkov
Bzince 8.00
Behynce 9.00
Radošina 10.30 + Janka Jurčová /1.výr./
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • V utorok začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modliť sa budeme 40 minút pred sv. omšou a v dňoch, keď nie je sv. omša, o 17.00 vo farskom kostole.
  • Ďakujem za milodar od bohuznámeho 100 eur na kostol.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy