Pondelok 18. 3. Féria Radošina 7,oo Za farníkov
Utorok 19. 3. SV.JOZEF, ženích P. Márie, slávnosť Radošina 7,oo Na úmysel
Radošina 18,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre dcéru
Streda 20. 3. Féria Behynce 18,oo + Vojtech, Jolana, Jaroslav Balážikoví, st. rodičia Balážikoví a Oravcoví
Štvrtok 21. 3. Féria Bzince 18,oo  
Piatok 22. 3. Féria Radošina 18,oo + Rodina Vanžúrová a Piknová a Ján Bartošek a Alojzia a ich deti
Sobota 23. 3. Féria Radošina 18,oo + Rudolf a Mária Krajčírovi, ich deti, Rudolf Marta Jozef Alojz Dominik Miroslav Ján a rodičia a st. rodičia z oboch strán
NEDEĽA 24. 3.  

III.  pôstna

 

Bzince 7,3o + Stanislav Marci
Behynce 9,oo + Jozef Bílik a Mária, ich deti Peter, Eduard a Alžbeta
Radošina 10,30 + Miroslav Vičan, rodičia a st. rodičia
  • Dnes, o 14,3o h. bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty. Srdečne vás pozývam.
  • Vo UTOROK je v našej farnosti celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Poklona začne po sv. omši a trvať bude do 18,oo h. Všetkých vás srdečne pozývam.
  • Tento týždeň v stredu, piatok a v sobotu sú JARNÉ KÁNTROVÉ DNI. Záväzný je jeden z nich. Obsah: Príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnemu.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.7