Pondelok 8. 4. Féria Radošina 18,oo + Július Štepka, 10. výročie a rodičia Amália a Ľudevít
Utorok 9. 4. Féria Behynce 18,oo Za + rodičov
Streda 10. 4. Féria Radošina 7,oo Za + dcéru
Štvrtok 11. 4. Féria Bzince 7,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorú
Piatok 12. 4. Féria Radošina 7,oo + Vojtech, Emília, Júlia, Marián Bednárovikoví a Eva
Sobota 13. 4. Féria Radošina 18,oo + Miroslav Gábriš, rodičia a súrodenci
NEDEĽA 14. 4.  

UTRPENIA PÁNA – KVETNÁ

 

Bzince 7,3o + Eva Macháčová, 5.vyrocie
Behynce 9,oo + Ján Oravec
Radošina 10,30 Za farníkov
  • V nedeľu o 14,30 h. bude vo farskom kostole pobožnosť Krížovej cesty spojená s pobožnosťou k Božskému srdcu. Po nej stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami, v našej farnosti, bude v sobotu, 13.4., v Radošine: 10,30 h. – 12,00 hod.,  v Behynciach a v Bzinciach: 10,30 -11,30.
  • V sobotu pri sv. omši budeme udeľovať našim chorým sviatosť pomazania chorých. Prijať túto sviatosť môžu všetci starší a tí, ktorým sa zdravotný stav zhoršil a túto sviatosť ešte neprijali resp. zhoršil od posledného prijatia sviatosť.
  • Navštevovať chorých budem: Utorok – Behynce – 8,oo h., Piatok – Radošina – 8,oo h.; Štvrtok – Bzince – po sv. omši
  • V nedeľu budeme požehnávať ratolesti, na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema. V Radošine sa zhromaždíme kaplnkou sv. Kríža. Odtiaľ v sprievode pôjdeme do kostola.
  • Milodary na výzdobu kostola k Veľkonočným sviatkom môžete odovzdať do pokladničky pod chórusom. Pán Boh zaplať !
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža 11