PONDELOK 18.4. Pondelok vo veľkonočnej oktáve Bzince 7.30 + Emil Pátrovič a rodičia
Behynce 9.00 + Alfonz Močko a rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 ZBP pre rodinu Krajčírovú
UTOROK 19.4. Utorok vo veľkonočnej oktáve Behynce 18.00  
STREDA 20.4. Streda vo veľkonočnej oktáve Radošina 7.00 + Katarína Kolníková a synovia
ŠTVRTOK 21.4. Štvrtok vo veľkonočnej oktáve Bzince 18.00  
PIATOK 22.4. Piatok vo veľkonočnej oktáve Radošina 18.00 + Miroslav Gábriš, rodičia a súrodenci
SOBOTA 23.4. Sobota vo veľkonočnej oktáve Bzince 16.00  
Behynce 17.00  
Radošina 18.00 ZBP a pomoc pri štúdiu pre Juraja
NEDEĽA 24.4. Druhá veľkonočná nedeľa Radošina 7.00 ZBP a poďakovanie Dominik
  •  Slávime najväčší sviatok v cirkevnom roku, Veľkonočnú nedeľu. Vo veľkonočnom období sa modlíme modlitbu „Raduj sa, nebies Kráľovná“.
  • Úprimne ďakujem všetkých chlapom, ktorí v tomto týždni pracovali vo farskom kostole. Ďakujem aj ženám, ktoré opakovane upratovali kostol. Nech vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Pán Boh zaplať za milodary na kostol od bohuznámych 50, 100, 250, 500 a 1000 eur.
  • Dnes je obvyklá farská zbierka. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • Na budúcu nedeľu o 10.00 bude v Rotunde sv. Juraja sláviť sv. omšu náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák. Kvôli púti k sv. Jurajovi budú zmenené aj sv. omše. V nedeľu bude vo farskom kostole sv. omša o 7.00 a o 8.00 odchádzame pešo od kostola k „Jurkovi“…
  • Prajem vám požehnané veľkonočné sviatky. Nech Kristova láska a jeho víťazstvo nad smrťou naplní naše srdcia pokojom, aby aj nám tajomstvo vzkriesenia dodalo odvahu ku konaniu dobra a k láske…Ďakujem všetkým za žičenia k Veľkej Noci.
  • Upratovanie: Ruža č.1

Informačný servis nitrianskej diecézy