PONDELOK 30.5. Féria Radošina 18.00 + Erika a Peter Škodoví, starí rodičia z oboch strán , Viliam, Pavol
UTOROK 31.5. Féria Behynce 18.00 ZBP pre rodinu
STREDA 1.6. Sv. Justína, muč., spomienka Radošina 7.00 ZBP pre sestru
ŠTVRTOK 2.6. Féria Bzince 18.00 + Ľudovít Chmelár
PIATOK 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoloč, muč., spomienka Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Ľudovít Gábriš a zomrelí príbuzní
SOBOTA  4.6. Féria Radošina 15.00 Sobáš Adam Turanský a Erika Petrušová
Radošina 18.00 + Irena, Martin, syn Jozef, rodičia Prokešoví a deti
NEDEĽA 5.6. Zoslanie Ducha Svätého Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Mária, Margita, Ján, Karol
Radošina 10.30 + Rudolf, Viera Ondrejkoví a starí rodičia z oboch strán
  •  Dnes popoludní bude požehnanie viníc a polí. Stretneme sa o 15.00 pri soche sv. Urbana…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V piatok budem v Radošine spovedať od 15.00 do 16.30.
  • V piatok sa nám podarilo dať dolu lešenie vo svätyni. Úprimná vďaka brigádnikom za pomoc pri prácach v kostole aj pri odstraňovaní lešenia. Ďakujem tiež za zabezpečenie stravy a občerstvenia pre robotníkov, aj za upratovanie… Z celého kostola budeme odstraňovať lešenie vo štvrtok o 9.00…
  • Dnes je zbierka na katolícke masmédiá…
  • Upratovanie kostola: Ruža č. 6

 

Informačný servis nitrianskej diecézy