PONDELOK 29. 5. Féria Radošina 18,oo +  Katarína Kolníková a synovia Ivan a Miloš-Pavol
UTOROK 30. 5. Féria Behynce 18,oo + rodina Urminská: Jolana, Anton, Jozef
STREDA 31. 5. Féria Radošina 7,oo Za farníkov
ŠTVRTOK 1.6. Sv. Justín, mučeník – spomienka Bzince 18,oo + rodičia Ján, Adela, Bernard a Emília
PIATOK 2. 6. Féria Behynce 17,oo + Mária Močková, 2. výročie a manžel Alojz
Radošina 18,oo + Juraj, Viliam, Rudolf a starí rodičia
SOBOTA 3. 6. Sv. Karol Lwanga a spoločníci, spomienka Radošina 18,oo + Martin, Irena, syn Jozef, rodičia Prokešoví Viliam, Július a Pavol
NEDEĽA 4. 6. Zoslanie ducha sv. – SLÁVNOSŤ Bzince 7,3o + Vilma Macháčová, 20. výročie úmrtia a manžel Teodor
Behynce 9,oo + Mária a Ján Balážikoví
Radošina 10,30 + Jozef Chromý, 1. výročie a členov rodiny Chromej a Madovej
  • Pán nech vás odmení za vaše milodary na katolícke masmédia.
  • V stredu, piatok a v sobotu sú LETNÉ KÁNTROVÉ DNI. Obsah: Za jednotu kresťanov a Za duchovné povolania. Záväzný je jeden z nich.
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia – prvý piatok:
Pondelok Radošina 17,oo – 18,oo
Utorok Behynce 16,3o – 18,oo
Streda Radošina po sv. omši
Štvrtok Bzince 17,oo – 18,oo
Piatok Radošina 15,oo – 16,3o
     
ADORÁCIA Piatok 15,oo – 18,oo
  • Na prvú sobotu bude o 17,oo h. pobožnosť: Večeradlo s Pannou Máriou. Srdečne vás pozývam
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.: 4