Výlet miništrantov

1.7. – 2.7. sa miništranti našej farnosti zúčastnili výletu na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne. Putovanie sa začalo v stredu odchodom o 8:45 od kostola v Behynciach, v Radošine pristúpili miništranti z Radošiny aj Bziniec....

FARSKÉ OZNAMY – 13. nedeľa cez rok

PONDELOK 29.6. Sv. Petra a Pavla, slávnosť Bzince 16.00 + Pavol, Irena Vyhlídaloví a ich rodičia Behynce 17.00 + rodičia Goňoví a všetci zomrelí z rodiny Radošina 18.00 Za farnosť UTOROK 30.6. Féria Radošina 18.00...

FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa cez rok

PONDELOK 22.6. Féria Radošina 18.00 + Ladislav a manželka, Dušan, Ján UTOROK 23.6. Féria Behynce 18.00 + Emil, Viliam a rodičia Matejovičoví STREDA 24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Radošina 7.00 + z rodiny Šintálovej ŠTVRTOK 25.6. Féria Bzince 18.00...

FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa cez rok

PONDELOK 15.6 Féria Radošina 18.00 + Jozef a Mária Prachároví UTOROK 16.6. Féria Behynce 18.00 Na úmysel STREDA 17.6. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 18.6. Féria Bzince 18.00 Poďakovanie za dar života /70 rokov...

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi sa po svätej omši konala procesia ku cti Najsvätejšieho Kristovho Tela.

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 8.6 Féria Radošina 18.00 + Jozef UTOROK 9.6. Féria Radošina 7.00 + Róbert, Jozef, Ján Ondrášek STREDA 10.6. Féria   Behynce 18.00 + Mária Močková /5.výr./, manžel Alojz a rodičia z oboch strán ŠTVRTOK...