PONDELOK 14.11. Féria Radošina 12.00 + Anežka Slamková /pohrebná/
UTOROK 15.11. Féria Behynce 18.00 ZBP Lenka
STREDA 16.11. Féria Radošina 12.00 + Ladislav Minárik /pohrebná/
ŠTVRTOK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Bzince 07.30 + rod. Stankovičová, Kašná, Staneková
PIATOK 18.11. Féria Radošina 18.00 + Ľudovít, manž. Magdaléna, ich rodičia a zať Dušan
SOBOTA 19.11. Féria Radošina 18.00 + Štefan, Janka Vadrnoví, rodičia z oboch strán, zaťovia a nevesty
NEDEĽA 20.11. 34. nedeľa v období cez rok, Krista Kráľa Bzince 7.30 + Emília Sláviková a + rod. Sláviková, Rojková
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Kornélia, Stanislav a rodičia
  • V dňoch 14. – 20. novembra 2022 sa na Slovensku uskutoční Týždeň Cirkvi pre mládež. Viacero organizácií pracujúcich s mládežou chystá v tomto týždni aktivity pre mladých ľudí. V našej farnosti pozývam v tomto týždni k modlitbe za mladých ľudí…
  • Budúca nedeľa je posledná v cirkevnom roku, nedeľa Krista Kráľa. Po sv. omšiach bude modlitba zasvätenia Božskému Srdcu na slávnosť Krista Kráľa. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky…
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem za milodary na kostol od bohuznámych 50 a 120 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 6

Informačný servis nitrianskej diecézy