PONDELOK 23.5. Féria Radošina 18.00 + Lenka
UTOROK 24.5. Féria Radošina 7.00 Za študentov
STREDA 25.5. Féria Behynce 18.00 + Ján Lesay a rodičia
ŠTVRTOK 26.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Bzince 17.00 ZBP a ochrana, poďakovanie 70 r. života Mária
Radošina 18.00 Za farnosť
PIATOK 27.5. Féria Radošina 18.00 + Marta Močková /1.výr./, Ľudovít a Jana Masrnoví
SOBOTA 28.5. Féria Radošina 18.00 + Martin Gálik
NEDEĽA 29.5. Siedma veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Emília, Ladislav Sádeckí, syn Peter a rodičia
Behynce 9.00 + Mária Močková, manžel Alojz, súrodenci a rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 Za farnosť
  •  Pondelok, utorok a streda sú prosebnými dňami za úrodu.
  • Vo štvrtok máme slávnosť Nanebovstúpenia Pána, cirkevne prikázaný sviatok.
  • V sobotu od 9.00 do 9.30 bude vo farskom kostole prvá sv. spoveď detí. Budeme spovedať aj rodičov a rodinných príslušníkov prvoprijímajúcich detí. Na budúcu nedeľu o 10.30 bude vo farskom kostole prvé sväté prijímanie. Modlime sa za tieto deti, aby s láskou prijali Pána Ježiša…
  • V nedeľu poobede bude požehnanie viníc a polí. Stretneme sa o 15.00 pri soche sv. Urbana…
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Úprimná vďaka brigádnikom za pomoc na prácach v kostole. Vďaka aj za upratovanie…
  • Úprimne ďakujem za milodar na kostol 50 a 100 eur.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá…
  • Upratovanie kostola: Ruža č. 6

Informačný servis nitrianskej diecézy