3. veľkonočná nedeľa

  Pondelok 11. 4. Sv. Stanislav, bisk. a muč. spomienka Radošina 18,oo + Jozef Kováčik Utorok 12. 4. Féria Behynce  18,oo + Jozef a Viola Havrlentoví Streda 13. 4. Féria Radošina   7,oo Za farníkov Štvrtok 14....

2. veľkonočná nedeľa

Pondelok 4. 4. ZVESTOVANIE PÁNA, slávnosť Radošina 18,oo + Dušan Gaman, Jozef Brigan, manž. Gabriela, Imrich Bartošek a manž. Marta, Rudolf Rojko a Anna a Lacko Utorok 5. 4. Féria Behynce 18,oo + Filoména Macháčová Streda...

1.veľkonočná nedeľa

Pondelok 28. 3. OKTÁVA VEĽKEJ     NOCI Bzince 7,3o + Ondrej a Helena Rojkoví a starí rodičia Behynce 9,oo + rodina Košíková a Sigetová Radošina 10,3o Na úmysel Utorok 29. 3. Radošina 18,oo Za zdravie a Božiu...

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE – POBOŽNOSTI

VEĽKONOČNÉ TROJDNIE   – POBOŽNOSTI        Farský kostol  Radošina   ZELENÝ  ŠTVRTOK – Pamiatka Pánovej večere 17.30 hod.  – Ruženec svetla 18.00 hod. –  Sv. omša – Poklona Oltárnej Sviatosti  – Chlieb života a kalich spásy...

Kvetná nedeľa

Pondelok 21.03. Veľký týždeň Radošina 7,oo Na úmysel Utorok 22.03. Veľký týždeň   Radošina 18,oo   Za adoptované deti Streda 23.04. Veľký týždeň   Bzince 18,oo   Za rodičov a príbuzných Štvrtok 24.03. ZELENÝ Behynce    ...

Veľkonočné spovedanie – dekanát Radošina

KEDY KDE OD – DO KTO Streda 16.3. URMINCE 16,oo – 17,3o Čiernik, Paliatka, Janček, Medvec, Štálnik, Havran fil.: Horné Štitáre 16,oo – 17,oo Štefaník, Šafár fil.: Hajná Nová Ves Maslanka, Cempura Štvrtok    ...

Informačný servis nitrianskej diecézy