Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 28. nedeľa v období cez

PONDELOK 11.10. Féria Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia z oboch strán UTOROK 12.10. Féria Behynce 18.00 + Margita Babková STREDA 13.10. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 14.10. Féria Bzince 18.00 + Ján a...

FARSKÉ OZNAMY – 27. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka Radošina 18.00 + Jozef a dcéra Iveta UTOROK 5.10. Féria Bzince 18.00 + Gitka /pohr./ STREDA 6.10. Féria Radošina 7.00 + Peter a Štefánia Pracharoví, zať František ŠTVRTOK 7.10. Ružencovej Panny...

FARSKÉ OZNAMY – 26. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Viktória Močková /ned. 100 r./, Dominik UTOROK 28.9. Sv. Václava, muč., spomienka Behynce 18.00 ZBP Patris STREDA 29.9. Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov,...

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Radošina 18.00  ZBP pre rod. Antalíkovú a zomrelých z rodiny Antalíkovej UTOROK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok Behynce 18.00 ZBP pre Ondreja...

Všetky oznamy