Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 2. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 17.1. Sv. Antona, opáta, spomienka Radošina 18.00 UTOROK 18.1. Féria Behynce 18.00 STREDA 19.1. Féria Radošina 7.00 ŠTVRTOK 20.1. Féria Bzince 18.00 + Jozef Šiška /1.výr./ PIATOK 21.1. Sv. Agnesy, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 SOBOTA 22.1. Féria Radošina 18.00...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Krstu Krista Pána

PONDELOK 10.1. Féria Radošina 18.00 + Marta Zápražná UTOROK 11.1. Féria Behynce 7.00   STREDA 12.1. Féria Radošina 7.00 + Štefan ŠTVRTOK 13.1. Féria Bzince 18.00   PIATOK 14.1. Féria Radošina 18.00 ZBP Zuzana, poďakovanie za 70 rokov života SOBOTA 15.1....

FARSKÉ OZNAMY – Druhá nedeľa po Narodení Pána

PONDELOK 3.1. Najsvätejšieho mena Ježiš, spomienka Bzince 18.00   UTOROK 4.1. Féria Behynce 18.00   STREDA 5.1. Féria Radošina 18.00 ZBP pre našu sestru ŠTVRTOK 6.1. Zjavenie Pána, slávnosť Radošina 7.00 ZBP Zuzana Bzince 8.00   Behynce 9.00 + Alfréd...

FARSKÉ OZNAMY – nedeľa Svätej Rodiny

PONDELOK 27.12. Sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok Radošina 18.00 + Helena Krajčírová /1.výr./ a manžel Miroslav UTOROK 28.12. Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok Behynce 7.00   STREDA 29.12. Féria Sv. omša nie je   ŠTVRTOK 30.12....

Všetky oznamy