Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – Prvá adventná nedeľa

PONDELOK 28.11. Féria Radošina 18.00 + Jozefína Speváková /20.výr./, manžel Ondrej, rod. Kaplárová a Štulajterová UTOROK 29.11. Féria Behynce 18.00 + Augustín, Pavol Zaťko a Zuzana STREDA 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Radošina 7.00 Za...

FARSKÉ OZNAMY – nedeľa Krista Kráľa

PONDELOK 21.11. Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre, sviatok Radošina 18.00 + Mária, Štefan Frťaloví, rodičia z oboch strán a súrodenci UTOROK 22.11. Sv. Cecílie, panny a muč., spomienka Behynce 7.00 + Anna Kolárová...

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 14.11. Féria Radošina 12.00 + Anežka Slamková /pohrebná/ UTOROK 15.11. Féria Behynce 18.00 ZBP Lenka STREDA 16.11. Féria Radošina 12.00 + Ladislav Minárik /pohrebná/ ŠTVRTOK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Bzince 07.30 +...

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok

  PONDELOK 7.11. Féria Radošina 18.00  + Anton a Amália Kučeroví, syn Rudolf, zať Rudolf, rodina Kučerová, Šugrová UTOROK 8.11. Féria Behynce 18.00 + Gejza Blahuš, manž. Elena /10.výr./ Soňa, Ján a rodičia...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy