Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Oravec /1.výr./ UTOROK 6.6. Féria Radošina 7.00 + Mária, Vojtech Bartoví, brat Jozef a starí rodičia STREDA 7.6. Féria Behynce 18.00 ZBP Eduard, poďakovanie...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

PONDELOK 29.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Juraj a starí rodičia Tomašovičoví a Krškoví UTOROK 30.5. Féria Behynce 14.00 + Mária Kolková /pohrebná/ STREDA 31.5. Féria Radošina 7.00 + Cyril Klučka...

FARSKÉ OZNAMY – siedma veľkonočná nedeľa

PONDELOK 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka Radošina 18.00 + Ján, Helena Masrnoví a rodičia UTOROK 23.5. Féria Behynce 18.00 + manžel Juraj, brat Ján a rodičia z oboch strán STREDA 24.5. Féria...

FARSKÉ OZNAMY – šiesta veľkonočná nedeľa

PONDELOK 15.5. Féria Radošina 18.00 + Rudolf a Mária Krajčíroví a ich potomkovia UTOROK 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka Radošina 7.00 + Štefan Kment, Terézia a rodičia STREDA 17.5. Féria Behynce 18.00...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy