Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 27. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 3.10. Féria Radošina 18.00 ZBP a poďakovanie za 75 rokov Magdaléna Bušíková UTOROK 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka Behynce 18.00 + rodina Matejovičová STREDA 5.10. Féria Radošina 7.00 + Dominik...

FARSKÉ OZNAMY – 26. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 26.9. Féria Radošina 18.00 ZBP Miriam a Alex UTOROK 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Behynce 18.00 ZBP rodina Homolová STREDA 28.9. Sv. Václava, muč., spomienka Radošina 7.00 + Emília, Jozef Gabrheloví, syn...

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa cez rok

PONDELOK 19.9. Féria Radošina 18.00 + Pavlína, Ondrej Jantuloví UTOROK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, muč., spomienka Behynce 18.00 + Ján Navara a Rudolf Spodný STREDA 21.9. Sv. Matúša, apoštola a...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa cez rok

PONDELOK 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia UTOROK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Alexej, manž. Emília, rodičia...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy