Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa cez rok

PONDELOK 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + rod. Ferancová, Antalíková, Bušíková, Banáková UTOROK 16.7. Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, spomienka Behynce 18.00   STREDA 17.7. Sv....

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa cez rok

PONDELOK 8.7. Féria Radošina 18.00   UTOROK 9.7. Féria Behynce 18.00   STREDA 10.7. Féria Radošina 7.00   ŠTVRTOK 11.7. Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy, sviatok Bzince  7.00   PIATOK 12.7. Féria Radošina 18.00...

FARSKÉ OZNAMY – 13. nedeľa cez rok

PONDELOK 1.7. Féria Radošina 18.00 + rodičia Marta, Gabriel UTOROK 2.7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Behynce 18.00 + Václav, rodičia a súrodenci STREDA 3.7. Sv. Tomáša, apoštola, sviatok Radošina 7.00 ZBP a...

FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa cez rok

PONDELOK 24.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Radošina 18.00 + rodičia Emília, Jozef, synovia Jozef, František, starí rodičia, Jolana UTOROK 25.6. Féria Behynce 18.00 + Jozef Dušanič, manž. Mária a syn Jozef...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy