Farár:  Mons. Milan Kupčík, farár

adresa: RKFÚ, Piešťanská 35, 956 05 Radošina

tel.: 038 53 98 281

email: radosina@nrb.sk

web: http://radosina.nrb.sk