VEĽKONOČNÉ TROJDNIE   – POBOŽNOSTI     

 

Farský kostol  Radošina

 

ZELENÝ  ŠTVRTOK – Pamiatka Pánovej večere
17.30 hod.  – Ruženec svetla

18.00 hod. –  Sv. omša –

Poklona Oltárnej Sviatosti  –

Chlieb života a kalich spásy – (str. 80 – 90)

Ktorý sa pre nás krvou potil  ( str.91 – 102)

Litánie k predrahej krvi Krista  Pána (102 )

 

 

 

VEĽKÝ   PIATOK –  Slávenie utrpenia a smrti Pána

 

9.00 hod  – Ranné chvály,  Posvätné  čítania

14.30 hod. – Bolestný ruženec

15.00 hod. – Korunka k Božiemu  milosrdenstvu

Liturgia umučenia Pána

Cesta Sedembolestnej  Panny Márie ( str. 151 – 161)

19.30 hod. – Vešpery

20.00 hod. –  Krížová cesta

 

 

 

BIELA SOBOTA  –  Vigília Pánovho Zmŕtvychvstania
9.00 hod. – Vyloženie Oltárnej Sviatosti

Ranné chvály,

Posvätné čítania

14.00 hod –  Sedem Kristových slov na kríži  ( str. 178 – 186 )

Stráž pri Ježišovom hrobe    (str. 194 – 197)

Zostúpil k zosnulým  ( str.198 – 199)

Korunka k Božiemu milosrdenstvu
17.00 hod.-  Bolestný ruženec

18.00 hod. – Obrad svetla

 

 

Modlitby sú v knihe: Veľký týždeň – Veľkonočné trojdnie

 

 

Informačný servis nitrianskej diecézy