Farské oznamy – 31. nedeľa Cez rok

Pondelok 31.10. Féria Radošina 13,oo + Anton Vlasák, pohrebná Radošina 18,oo + Michal Vadrna a rodičia Mária a Karol Bartošekoví a deti Utorok 1.11. VŠETKÝCH SVÄTÝCH slávnosť Bzince 7,3o + Jozef a Emília Šiškoví Behynce...

Farské oznamy – 30. nedeľa Cez rok

Pondelok 2410. Féria Radošina 18,oo + Jaromír Jurčo, brat Anton, rodičia Agnesa a Jozef Jurčoví Utorok 25.10. Féria Behynce 18,oo + Gejza Blahuš a manž. Helena, nevesta Soňa, zať Ján, rehoľ. sestra Margitka, sestra Mária...

Farské oznamy – 28. nedeľa Cez rok

Pondelok 10.10. Féria Radošina 18,oo + Alžbeta a Jozef Doležaloví, Jozefína a Július Mateičkoví a st. rodičia Utorok 11.10. Sv. Ján XXIII., pápež spomienka Behynce 18,oo + brat Štefan, Mária, st. rodičia Sýkoroví, Košťáloví, Lipároví a...

Október – mesiac Ružencovej Panny Márie

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Aj v tomto roku sa v nedeľu modlíme ruženec podľa stavov. Prvú nedeľu sa modlili deti, následne to budú ženy, mládež, muži a chorí. Pozývame vás zapojiť sa...

Farské oznamy – 27. nedeľa Cez rok

Pondelok 3.10. Féria Radošina 18,oo + Jozef Vlasák, Irena, rodičia a súrodenci Utorok 4.10. Sv. František Assiský spomienka Behynce 18,oo + František Oravec, súrodenci a rodičia, Minarovič Imrich a Alžbeta, Valko Július a Margita Streda 5.10. Féria...

Farské oznamy – 26. nedeľa Cez rok

Pondelok 26. 9. Féria Radošina 7,oo AIO Utorok 27. 9. Sv. Vincent de Paul, kňaz spomienka Behynce 18,oo + Rodina Matejovičová Emil, rodičia Vilma a Koloman Streda 28. 9. Sv. Václav, Mučeník spomienka Radošina 7,oo...

Informačný servis nitrianskej diecézy