Farské oznamy – 28. nedeľa Cez rok

Pondelok 10.10. Féria Radošina 18,oo + Alžbeta a Jozef Doležaloví, Jozefína a Július Mateičkoví a st. rodičia Utorok 11.10. Sv. Ján XXIII., pápež spomienka Behynce 18,oo + brat Štefan, Mária, st. rodičia Sýkoroví, Košťáloví, Lipároví a...

Október – mesiac Ružencovej Panny Márie

Mesiac október je zasvätený modlitbe posvätného ruženca. Aj v tomto roku sa v nedeľu modlíme ruženec podľa stavov. Prvú nedeľu sa modlili deti, následne to budú ženy, mládež, muži a chorí. Pozývame vás zapojiť sa...

Farské oznamy – 27. nedeľa Cez rok

Pondelok 3.10. Féria Radošina 18,oo + Jozef Vlasák, Irena, rodičia a súrodenci Utorok 4.10. Sv. František Assiský spomienka Behynce 18,oo + František Oravec, súrodenci a rodičia, Minarovič Imrich a Alžbeta, Valko Július a Margita Streda 5.10. Féria...

Farské oznamy – 26. nedeľa Cez rok

Pondelok 26. 9. Féria Radošina 7,oo AIO Utorok 27. 9. Sv. Vincent de Paul, kňaz spomienka Behynce 18,oo + Rodina Matejovičová Emil, rodičia Vilma a Koloman Streda 28. 9. Sv. Václav, Mučeník spomienka Radošina 7,oo...

Poďakovanie za úrodu 2016

Aj v tomto roku sme ďakovali za úrodu. Pán nás bohato obdaroval a my ho neprestávame oslavovať. Slávnostná svätá omša za farníkov a dobrodincov kostola sa konala v nedeľu 18.9. Kostol bol vyzdobený plodmi, ktoré...

Farské oznamy – 25. nedeľa Cez rok

Pondelok 19. 9. Féria Radošina 18,oo + Mária a Rudolf Krškoví a ich deti Utorok 20. 9. Sv. kórejskí mučeníci, spomienka Behynce 18,oo + Rodina Goňová, rodičia Mária Florián, Ján, Alojz, Lýdia, Jozef Lýdia, Michal,...

Informačný servis nitrianskej diecézy