V sobotu 24. júna prišli do farského kostola poďakovať 70 roční jubilanti. V sprievode svojich najbližších a ostatných prítomných ďakovali Bohu za všetky dary a dobrodenia, ktorých sa im za 70 rokov života dostalo. Spomínali a svätú omšu obetovali aj za rovesníkov, ktorí ich už predišli do večnosti.

f2f1f3

f7

f8

f9

f10f11f5f6

f12

f13