Rozpis sv. omší

Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Radošine

Pondelok, piatok, sobota 18:00
Streda   7:00
Nedeľa a prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja  10:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň  18:00
Slávnosť v deň pracovného pokoja  10:30

 

Filiálny kostol Ružencovej Panny Márie v Behynciach

Utorok 18:00
Nedeľa a prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja   9:00
Prikázaný sviatok v pracovný deň 18:00
Slávnosť v deň pracovného pokoja   9:00
Prvý piatok mesiaca 17:00

 

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Bzinciach

Štvrtok 18:00
Nedeľa a prikázaný sviatok v deň pracovného pokoja   8:00
Prikázaný sviatok v pracovný deň 18:00
Slávnosť v deň pracovného pokoja   8:00

 

Na stránke www.dokostola.sk nájdete rozpis sv. omší a spovedania v kostoloch vo väčšine miest na celom Slovensku.

Informačný servis nitrianskej diecézy