Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok Radošina 18.00 + Viliam a Veronika Vražboví, Vierka, Rudolf Alžbeta Pracharoví UTOROK 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a muč., spomienka Behynce 18.00 ZBP...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Radošina 6.30 + Mária /1.výr./ UTOROK 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť Bzince 7.30 + Ladislav Behynce 9.00   Radošina 10.30 + Mária...

FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho, Štefana Pongráca, kňazov a muč., spomienka Radošina 18.00 ZBP Jozef UTOROK 8.9. Narodenie Panny Márie, sviatok Bzince 18.00   STREDA 9.9. Féria Radošina...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 31.8. Féria Radošina 7.00 + Margaréta a Gabriel Hakalovi, deti a rodičia z oboch strán UTOROK 1.9. Féria Behynce 18.00 + Ondrej a Mária Marušincoví STREDA 2.9. Féria Radošina...

Všetky oznamy