Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – Druhá pôstna nedeľa

PONDELOK 1.3. Féria Radošina 17.00 + rodičia Štefan a Mária UTOROK 2.3. Féria Sv. omšu nevysielame + z rodiny Bílikovej, Mária, Jozef a ich deti Peter, Eduard, Alžbeta STREDA 3.3....

FARSKÉ OZNAMY – Prvá pôstna nedeľa

PONDELOK 22.2. Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok Radošina 17.00 Poďakovanie za 50 rokov života a za ZBP pre Ľubicu UTOROK 23.2. Féria Sv. omšu nevysielame + Imrich Gálik a zomrelí...

FARSKÉ OZNAMY – Šiesta nedeľa v období cez rok

PONDELOK 15.2. Féria Radošina 17.00 Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Dominika na príhovor Panny Márie UTOROK 16.2. Féria Radošina 7.00 + Gabriela Kováčiková /pohrebná/ STREDA 17.2. Popolcová streda, deň...

FARSKÉ OZNAMY – Piata nedeľa v období cez rok

PONDELOK 8.2. Féria Radošina 17.00 ZBP pre rodinu UTOROK 9.2. Féria Sv. omšu nevysielame + z rodiny Varšavovej a Danišovej STREDA 10.2. Sv. Školastiky, panny, spomienka Radošina 7.00 + Jozef...

Všetky oznamy