Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 17.6. Féria Radošina 18.00 ZBP Ľubomír, Lenka, Ondrej UTOROK 18.6. Féria Behynce 18.00 Na úmysel STREDA 19.6. Féria Radošina 7.00 + Jaromír, dcéra Janka, brat Anton, Mária, rodičia ŠTVRTOK 20.6. Féria Bzince 18.00 Na úmysel PIATOK 21.6....

FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 10.6. Féria Radošina 18.00 + Mária Mondeková /10.výr./ a rodičia UTOROK 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Behynce 18.00 + Angela, Jozef Obrancoví STREDA 12.6. Féria Radošina 7.00 + starí a prastarí rodičia Gerhátoví a...

FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoloč., muč., spomienka Radošina 18.00 + Anna, Milan Kováčikoví, starí rodičia a ostatní zomrelí z oboch strán UTOROK 4.6. Féria Behynce 18.00 + Ernest Frťala a...

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 27.5. Féria Radošina 18.00 + Ondrej Spevák /20.výr./, manž. Jozefína, rodina Štulajterová a Kaplárová UTOROK 28.5. Féria Radošina 7.00 + Štefan Kučera /2.výr./ STREDA 29.5. Féria Bzince 18.00  + Viliam, Melánia Miháliková...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy