Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 25.9. Féria Radošina 18.00 + Jozef, Marta Hartmanoví a rodičia z oboch strán UTOROK 26.9. Féria Behynce 18.00 Na úmysel STREDA 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Radošina 7.00 ZBP Anna Kafková, poďakovanie...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa cez rok

PONDELOK 18.9. Féria Radošina 18.00 + Ján, Mária Hostinskí, Erika, Gabriela UTOROK 19.9. Féria Behynce 18.00   STREDA 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, muč., spomienka Radošina 7.00 + rodičia Kolesíkoví, Stredákoví, syn...

FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa cez rok

PONDELOK 11.9. Féria Radošina 18.00 + Emília Oravcová a Alfonz, syn Jozef a rodičia UTOROK 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Behynce 18.00 + Jozef, Mária Kukloví STREDA 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa cez rok

PONDELOK 4.9. Féria Radošina 8.00 Za žiakov, študentov a učiteľov UTOROK 5.9. Féria Behynce 18.00 + rodina Štuchalová, Urminská STREDA 6.9. Féria Radošina 7.00 + Gabriela a Jozef Nemčekoví, Valéria a Ján Vargoví ŠTVRTOK 7.9. Sv. Marka...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy