Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

PONDELOK 20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Emília Oravcová, Alfonz, syn Jozef a starí rodičia UTOROK 21.5. Féria Behynce 18.00 ZBP Zuzana STREDA 22.5. Sv.Rity z Cascie,...

FARSKÉ OZNAMY – siedma veľkonočná nedeľa

PONDELOK 13.5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka Radošina 18.00 + Vojtech Nemček, Anna a rodičia z oboch strán UTOROK 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok Behynce 18.00 Za dar živej viery pre syna...

FARSKÉ OZNAMY – Šiesta veľkonočná nedeľa

PONDELOK 6.5. Féria Radošina 18.00 + Anton Krška /10.výr./ UTOROK 7.5. Féria Radošina 7.00 ZBP STREDA 8.5. Féria Behynce 18.00 + Elena, Eduard, starí rodičia Močkoví ŠTVRTOK 9.5. Nanebovstúpenie Pána, slávnosť Bzince 17.00 Za farnosť Radošina...

FARSKÉ OZNAMY – Piata veľkonočná nedeľa

PONDELOK 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Radošina 18.00 + Jozef Bittner a + príbuzní UTOROK 30.4. Féria Behynce 18.00 + rodičia, brat kňaz František, Martin...

Všetky oznamy

Informačný servis nitrianskej diecézy