Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 17. nedeľa cez rok

PONDELOK 26.7. Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka Radošina 18.00 ZBP Erika Grznárová a poďakovanie za 80 rokov života UTOROK 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Behynce 18.00   STREDA 28.7. Féria Radošina 7.00...

FARSKÉ OZNAMY – 16. nedeľa cez rok

PONDELOK 19.7. Féria Radošina 18.00 + Pavel Bartošek UTOROK 20.7. Féria Behynce 18.00   STREDA 21.7. Féria Radošina 6.30 + Ladislav a manželka, Dušan, Ján ŠTVRTOK 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok Bzince 18.00   PIATOK 23.7. Sv. Brigity, rehoľníčky,...

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa cez rok

PONDELOK 12.7. Féria Radošina 18.00 + Jozef Bittner a zosnulí príbuzní UTOROK 13.7. Féria Behynce 18.00   STREDA 14.7. Féria Radošina 7.00 ZBP Helena ŠTVRTOK 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Bzince 18.00   PIATOK 16.7. Preblahoslavenej...

FARSKÉ OZNAMY – 14. nedeľa cez rok

PONDELOK 5.7. Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, slávnosť Radošina 18.00  + Dušan Gaman, rod. Briganová, Bartošeková, Rojková UTOROK 6.7. Féria Behynce 17.00   STREDA 7.7. Féria Radošina 7.00   ŠTVRTOK  8.7. Féria Bzince 17.00 +...

Všetky oznamy