Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, mučeníkov Radošina 18.00  ZBP pre rod. Antalíkovú a zomrelých z rodiny Antalíkovej UTOROK 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu sviatok Behynce 18.00 ZBP pre Ondreja...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi Radošina 18.00  + Anna Krajčírová /1. výročie/ UTOROK 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Bzince 16.00 Na úmysel Behynce 17.00 ZBP pre Jarmilu Radošina 18.00 + Albert a...

FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 6.9. Féria Radošina 18.00  + Anton Funta, Vilma a syn Anton a starí rodičia UTOROK 7.9. Svätých Košických mučeníkov, spomienka Behynce 18.00  + Miroslav, Mária a rodičia STREDA 8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 30.8. Féria Radošina 7.00 + rod. Geletová, Herdová UTOROK 31.8. Féria Behynce 18.00 + Karol Balážik /ned. 80 rokov/ STREDA 1.9. Féria Radošina 18.00 + Ferdinand Pupák ŠTVRTOK 2.9. Féria Bzince 18.00   PIATOK 3.9. Sv. Gregora Veľkého,...

Všetky oznamy