Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – Prvá adventná nedeľa

PONDELOK 29.11. Féria Radošina 18.00 + Viera Bartošeková a jej rodičia UTOROK 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Sv. omšu nevysielame + rodičia, starí rodičia, František Oravec, Štefan Čibík, ZBP pre rodinu STREDA 1.12. Féria...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Krista Kráľa

PONDELOK 22.11. Sv. Cecílie, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Machovič UTOROK 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a muč., spomienka Behynce 18.00 + Mária a Jozef STREDA 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka,kňaza, a spoločníkov,muč., spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 15.11. Féria Radošina 18.00 + Gedeon a Marta Bartošekoví, dcéra Beáta a zomrelí z rodiny Bartošekovej a Mihálikovej UTOROK 16.11. Féria Svätá omša nie je   STREDA 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 8.11. Féria Radošina 18.00 + Koloman a Emerencia Machovičoví, deti Emília, Viliam, Jozef a starí rodičia z oboch strán UTOROK 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Behynce 18.00 + Alfonz Močko STREDA 10.11. Sv....

Všetky oznamy