Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – 18.nedeľa v období cez rok

PONDELOK 3.8. Féria Radošina 18.00 + František Krška, syn Peter /20.výr./, rodičia Štefan a Mária UTOROK 4.8. Sv. Jána Máriu Vianney, kňaza Behynce 18.00   STREDA 5.8. Výročie posviacky hlavnej...

FARSKÉ OZNAMY – 17.nedeľa v období cez rok

PONDELOK 27.7. Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka Radošina 18.00 + Vojtech Langer /1.výr./ UTOROK 28.7. Féria Sv. omša nebude   STREDA 29.7. Sv. Marty, spomienka Radošina 7.00 + Ľudovít, Mária,...

FARSKÉ OZNAMY – 16.nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.7. Féria Radošina 18.00 + Ján Kulich /1.výr./, Veronika UTOROK 21.7. Féria Behynce 17.00 + Valéria Gubáňová STREDA 22.7. Sv. Márie Magdalény, sviatok Radošina 7.00 Za zdravie a Božiu...

FARSKÉ OZNAMY – 15. nedeľa cez rok

PONDELOK 13.7. Féria Radošina 18.00 + Anton Funta, Vilma, syn Anton a starí rodičia UTOROK 14.7. Féria Behynce 18.00 + z rodiny Pokrývkovej a Varšavovej STREDA 15.7. Sv. Bonaventúru, biskupa a...

Všetky oznamy