Obyvatelia Radošiny sa odpradávna hlásili ku katolíckej viere. Príliš ich nezasiahla ani reformácia, lebo ich zemepánmi boli nitrianski biskupi. Prvá písomná zmienka o radošinskej farnosti pochádza z roku 1332. Farnosť v Radošine, ktorej farský obvod zahŕňa okrem materskej fary ešte filiálky v Behynciach a Bzinciach, patrila odpradávna do ostrihomského arcibiskupstva a nitrianskeho archidiakonátu. Po zriadení apoštolskej administratúry v Trnave v roku 1922 sa stala jej súčasťou. V minulosti samostatný radošinský dištrikt a neskôr i dekanát tvorilo 8 farských úradov. Radošina potom do roku 2008 patrila do topoľčianskeho dekanátu.

FARSKÉ OZNAMY – Prvú adventnú nedeľu

PONDELOK 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Radošina 7.00 + z rodiny Krajčírovej a Vajčnerovej UTOROK 1.12. Féria Behynce 18.00 + Štefan a Mária Beňoví, Emil, Eva, Mária, Celestín STREDA 2.12....

FARSKÉ OZNAMY – nedeľa Krista Kráľa

PONDELOK 23.11. Sv. Klementa I., pápeža a muč., spomienka Radošina 18.00 + Elena, rodičia a starí rodičia z oboch strán UTOROK 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, muč., spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 16.11. Féria Radošina 18.00 ZBP v rodine UTOROK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Behynce 18.00 + Eva Lukáčová STREDA 18.11. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 19.11. Féria...

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Radošina 18.00 + rodičia Adam, Antónia, rehoľná sestra Milla UTOROK 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 18.00 + Pavol...

Všetky oznamy