VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA

Denne okrem nedele, pol hodiny pred svätou omšou vo farskom kostole

K prvému piatku:
V Radošine v pondelok od 17:00 – 18:00 hod.
V stredu po rannej svätej omši
V piatok od 15:00 – 16:30 hod.
V Behynciach v utorok od 17:00 – 18:00 hod.
V Bzinciach od 17:00 – 18:00 hod.

ADORÁCIA

V Radošine na prvý piatok od 15:00 – 18:00 hod.
V Radošine v štvrtok pred prvým piatkom od 23.00 – 24.00 hod.

KATECHÉZA

Sviatosť krstu

Rodičia, ktorí žiadajú o krst svojho dieťaťa si dohodnú termín krstu a katechézy pred ním s kňazom osobne alebo telefonicky

Sviatosť manželstva:

Snúbenci asopň tri mesiace pred plánovaným termínom sobáša prídu na farský úrad a žiadajú o prijatie sviatosti

Príprava dospelých na prijatie sviatostí:

Príprava na prijatie sviatosti krstu dospelých, príp. iných sviatostí trvá dva roky.

Informačný servis nitrianskej diecézy