FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa a muč., spomienka Radošina 18.00 + Jozef Oravec /1.výr./ UTOROK 6.6. Féria Radošina 7.00 + Mária, Vojtech Bartoví, brat Jozef a starí rodičia STREDA 7.6. Féria Behynce 18.00 ZBP Eduard, poďakovanie za 70 rokov života ŠTVRTOK 8.6....

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

PONDELOK 29.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Juraj a starí rodičia Tomašovičoví a Krškoví UTOROK 30.5. Féria Behynce 14.00 + Mária Kolková /pohrebná/ STREDA 31.5. Féria Radošina 7.00 + Cyril Klučka /5.výr./ a manž. Anna /32.výr./...

FARSKÉ OZNAMY – siedma veľkonočná nedeľa

PONDELOK 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka Radošina 18.00 + Ján, Helena Masrnoví a rodičia UTOROK 23.5. Féria Behynce 18.00 + manžel Juraj, brat Ján a rodičia z oboch strán STREDA 24.5. Féria Radošina 7.00 + starí rodičia Macháčoví...

FARSKÉ OZNAMY – šiesta veľkonočná nedeľa

PONDELOK 15.5. Féria Radošina 18.00 + Rudolf a Mária Krajčíroví a ich potomkovia UTOROK 16.5. Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a muč., spomienka Radošina 7.00 + Štefan Kment, Terézia a rodičia STREDA 17.5. Féria Behynce 18.00 + Alfonz Močko a rodičia...

FARSKÉ OZNAMY – piata veľkonočná nedeľa

PONDELOK 8.5. Féria Radošina 7.00 + Erika Grznárová /1.výr./  Radošina 10.00 + Zuzana Grežová /pohrebná UTOROK 9.5. Féria Behynce 18.00 + Ján Lesay a rodičia STREDA 10.5. Féria Radošina 7.00 + starí rodičia Vincencia, Matúš, Margita, Michal ŠTVRTOK 11.5. Féria Bzince 18.00 + Martin...

FARSKÉ OZNAMY – tretia veľkonočná nedeľa

PONDELOK 24.4. Sv. Juraja, muč., spomienka Radošina 18.00 + Gabriela Baňáková /10.výr./, manžel Alojz, rodičia a súrodenci z oboch strán UTOROK 25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok Behynce 18.00   STREDA 26.4. Féria Radošina 14.00 + Miroslav Straňák /pohrebná/ ŠTVRTOK 27.4. Féria...

Informačný servis nitrianskej diecézy