FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 25.9. Féria Radošina 18.00 + Jozef, Marta Hartmanoví a rodičia z oboch strán UTOROK 26.9. Féria Behynce 18.00 Na úmysel STREDA 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Radošina 7.00 ZBP Anna Kafková, poďakovanie za 88 rokov života ŠTVRTOK 28.9....

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa cez rok

PONDELOK 18.9. Féria Radošina 18.00 + Ján, Mária Hostinskí, Erika, Gabriela UTOROK 19.9. Féria Behynce 18.00   STREDA 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, muč., spomienka Radošina 7.00 + rodičia Kolesíkoví, Stredákoví, syn František a starí rodičia z...

FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa cez rok

PONDELOK 11.9. Féria Radošina 18.00 + Emília Oravcová a Alfonz, syn Jozef a rodičia UTOROK 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Behynce 18.00 + Jozef, Mária Kukloví STREDA 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 +...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa cez rok

PONDELOK 4.9. Féria Radošina 8.00 Za žiakov, študentov a učiteľov UTOROK 5.9. Féria Behynce 18.00 + rodina Štuchalová, Urminská STREDA 6.9. Féria Radošina 7.00 + Gabriela a Jozef Nemčekoví, Valéria a Ján Vargoví ŠTVRTOK 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana...

FARSKÉ OZNAMY – 21. nedeľa cez rok

PONDELOK 28.8. Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 ZBP Igor, Mária, poďakovanie za pomoc v rodine UTOROK 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Behynce 18.00 + starí rodičia Mária a Pavol Švecoví, Veronika a...

FARSKÉ OZNAMY – 20. nedeľa cez rok

PONDELOK 21.8. Sv. Pia X., pápeža, spomienka Radošina 18.00  + Jozef, Veronika, Ján a Veronika UTOROK 22.8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka Behynce 18.00  + Anna, Michal Varšavoví /35.r./ STREDA 23.8. Féria Radošina 7.00  ZBP Jolana ŠTVRTOK 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola,...

Informačný servis nitrianskej diecézy