FARSKÉ OZNAMY – 11. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 17.6. Féria Radošina 18.00 ZBP Ľubomír, Lenka, Ondrej UTOROK 18.6. Féria Behynce 18.00 Na úmysel STREDA 19.6. Féria Radošina 7.00 + Jaromír, dcéra Janka, brat Anton, Mária, rodičia ŠTVRTOK 20.6. Féria Bzince 18.00 Na úmysel PIATOK 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 10. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 10.6. Féria Radošina 18.00 + Mária Mondeková /10.výr./ a rodičia UTOROK 11.6. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Behynce 18.00 + Angela, Jozef Obrancoví STREDA 12.6. Féria Radošina 7.00 + starí a prastarí rodičia Gerhátoví a rehoľné sestry ŠTVRTOK 13.6. Sv. Antona...

FARSKÉ OZNAMY – 9. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoloč., muč., spomienka Radošina 18.00 + Anna, Milan Kováčikoví, starí rodičia a ostatní zomrelí z oboch strán UTOROK 4.6. Féria Behynce 18.00 + Ernest Frťala a rodičia STREDA 5.6. Sv. Bonifáca, biskupa...

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 27.5. Féria Radošina 18.00 + Ondrej Spevák /20.výr./, manž. Jozefína, rodina Štulajterová a Kaplárová UTOROK 28.5. Féria Radošina 7.00 + Štefan Kučera /2.výr./ STREDA 29.5. Féria Bzince 18.00  + Viliam, Melánia Miháliková a rodina Štolfová a Miháliková...

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

PONDELOK 20.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 + Emília Oravcová, Alfonz, syn Jozef a starí rodičia UTOROK 21.5. Féria Behynce 18.00 ZBP Zuzana STREDA 22.5. Sv.Rity z Cascie, rehoľníčky, spomienka Radošina 7.00 Za...

FARSKÉ OZNAMY – siedma veľkonočná nedeľa

PONDELOK 13.5. Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej, spomienka Radošina 18.00 + Vojtech Nemček, Anna a rodičia z oboch strán UTOROK 14.5. Sv. Mateja, apoštola, sviatok Behynce 18.00 Za dar živej viery pre syna a dcéru, ZBP pre rodinu...

Informačný servis nitrianskej diecézy