FARSKÉ OZNAMY – 27. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 3.10. Féria Radošina 18.00 ZBP a poďakovanie za 75 rokov Magdaléna Bušíková UTOROK 4.10. Sv. Františka Assiského, spomienka Behynce 18.00 + rodina Matejovičová STREDA 5.10. Féria Radošina 7.00 + Dominik Močko, Viktória, rodina Močková a...

FARSKÉ OZNAMY – 26. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 26.9. Féria Radošina 18.00 ZBP Miriam a Alex UTOROK 27.9. Sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka Behynce 18.00 ZBP rodina Homolová STREDA 28.9. Sv. Václava, muč., spomienka Radošina 7.00 + Emília, Jozef Gabrheloví, syn Jozef, František, Jolana, Jana ŠTVRTOK 29.9....

FARSKÉ OZNAMY – 25. nedeľa cez rok

PONDELOK 19.9. Féria Radošina 18.00 + Pavlína, Ondrej Jantuloví UTOROK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, muč., spomienka Behynce 18.00 + Ján Navara a Rudolf Spodný STREDA 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok Radošina 7.00 + Mária...

FARSKÉ OZNAMY – 24. nedeľa cez rok

PONDELOK 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia UTOROK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Alexej, manž. Emília, rodičia a súrodenci z oboch strán...

FARSKÉ OZNAMY – 23. nedeľa cez rok

PONDELOK 5.9. Féria Bzince 14.00 Pohrebná + Margaréta Šišková Radošina 18.00 + Eugen a Veronika Lištiakoví UTOROK 6.9. Féria Behynce 18.00 + Drahomíra Valentová a syn Juraj STREDA 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a muč., spomienka...

FARSKÉ OZNAMY – 22. nedeľa cez rok

PONDELOK 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Radošina 18.00 + rodičia Šintaloví UTOROK 30.8. Féria Behynce 18.00 + Jozef a Mária Kukloví STREDA 31.8. Féria Radošina 7.00 + Beáta Geletová a + z rodiny Geletovej a Madarasovej ŠTVRTOK 1.9. Féria...

Informačný servis nitrianskej diecézy