FARSKÉ OZNAMY – Prvú adventnú nedeľu

PONDELOK 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Radošina 7.00 + z rodiny Krajčírovej a Vajčnerovej UTOROK 1.12. Féria Behynce 18.00 + Štefan a Mária Beňoví, Emil, Eva, Mária, Celestín STREDA 2.12. Féria Radošina 7.00 Na úmysel...

FARSKÉ OZNAMY – nedeľa Krista Kráľa

PONDELOK 23.11. Sv. Klementa I., pápeža a muč., spomienka Radošina 18.00 + Elena, rodičia a starí rodičia z oboch strán UTOROK 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, muč., spomienka Behynce 18.00 + Vojtech, Jolana...

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 16.11. Féria Radošina 18.00 ZBP v rodine UTOROK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Behynce 18.00 + Eva Lukáčová STREDA 18.11. Féria Radošina 7.00 Na úmysel ŠTVRTOK 19.11. Féria Bzince 18.00 Na úmysel PIATOK...

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Radošina 18.00 + rodičia Adam, Antónia, rehoľná sestra Milla UTOROK 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Behynce 18.00 + Pavol a Helena Čaneckí, syn František...

FARSKÉ OZNAMY – slávnosť Všetkých svätých

PONDELOK 2.11. Spomienka na všetkých verných zosnulých Bzince 16.00 Za všetkých zosnulých Behynce 17.00 Na úmysel Svätého Otca Radošina 18.00 Za zomrelých z rodiny UTOROK 3.11. Féria Radošina 18.00 ZBP pre 70 ročných manželov a...

FARSKÉ OZNAMY – 30. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 26.10. Féria   + manžel Jozef Kučera, dcéra Iveta UTOROK 27.10. Féria   + Emília Sláviková a + z rodiny Rojkovej a Slávikovej STREDA 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok Radošina 18.00 Na...