1.7. – 2.7. sa miništranti našej farnosti zúčastnili výletu na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne. Putovanie sa začalo v stredu odchodom o 8:45 od kostola v Behynciach, v Radošine pristúpili miništranti z Radošiny aj Bziniec. Smer cesty bol jasný – kúpalisko v Rajci. Po výdatnej nádielke kúpačky a tobogánovačky sa presunuli na pútnické miesto Skalka pri Trenčíne, kde absolvovali na starej Skalke prehliadku a sv.omšu. Prvý deň zakončili opekačkou. Štvrtok sa začal už o 7:00 sv.omšou na Novej Skalke a po raňajkách sa presunuli do Mníchovej Lehoty – nasledovala túra na Inovec. Po dvoch dňoch plných zážitkov sa všetci spokojní a zdraví vrátili domov.
Ďakujem za účasť všetkým chlapcom, dospelému doprovodu a vodičom.
m1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m13m14m15m16m17m18m19 m20m21