Pondelok

28. 3.

OKTÁVA

VEĽKEJ     NOCI

Bzince

7,3o

+ Ondrej a Helena Rojkoví a starí rodičia

Behynce

9,oo

+ rodina Košíková a Sigetová

Radošina 10,3o

Na úmysel
Utorok

29. 3.

Radošina 18,oo

Za zdravie a Božiu pomoc
Streda

30. 3.

Radošina

7,oo

Za zdravie v rodine
Štvrtok

31. 3.

Bzince

18,oo

+ Lukáš Gálik, Mária a syn Milan
Piatok

1. 4.

Behynce

17,oo

+ Jozef Lesay, rodičia a starí rodičia z oboch strán

Radošina 18,oo

+ rodičov
Sobota

2. 4.

Radošina 18,oo

+ Vojtech, Emília, Júlia, Marián Bednárikoví a Eva
NEDEĽA

3. 4.

 

II.VN

Nedeľa božieho milosrdenstva

 

Bzince

7,3o

+ rodičia Bernard a Emília a Ján a Adela

Behynce

9,oo

+ Dominik, Mária Skačanoví a ich deti

Radošina 10,30

Za farníkov

 

 

  • V piatok o 15,oo h. začne poklona Najsvätejšej Sviatosti, ktorá bude trvať do začiatku sv. omše.

 

  • Prvá sobota – 17,oo h. – Večeradlo s Pannou Máriou

 

 

  • KBS na svojom zasadnutí 1. 3. 2016 v Bardejove vyhlásila celoslovenskú zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom.

Zbierka sa uskutoční na Druhú veľkonočnú nedeľu – Nedeľu Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 vo všetkých kostoloch a pri všetkých bohoslužbách.

 

  • Na budúcu sobotu, 2.4., bude o 9,oo h. vo farskom kostole stretnutie birmovancov.

 

 

  • UPRATOVANIE KOSTOLA: 9

Informačný servis nitrianskej diecézy