• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY – 13. nedeľa cez rok

PONDELOK 27.6. Sv. Ladislava, spomienka Radošina 18.00  + Beáta Geletová UTOROK 28.6. Sv. Ireneja, biskupa a muč., spomienka Behynce 18.00  + Alfonz Balážik, rodičia Margita, Gustáv,  Jozefína,  Július STREDA 29.6. Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť Bzince 17.00  Za farnosť Radošina 18.00  + Pavel Bartošek, rod. Ivičicová, Slamková ŠTVRTOK 30.6. Féria Radošina 7.00 + Marta a Gabriel PIATOK 1.7. Féria Behynce 17.00   Radošina 18.00 + Emília Bollová /1.výr./ a manžel Jozef SOBOTA 2.7. Návšteva Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok...

In Farské oznamy, by 30.06.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 12. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 20.6. Féria Radošina 18.00 + Ján – otec, syn Ján a starí rodičia UTOROK 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka Behynce 18.00 + Emil Matejovič /nedož. 90 rokov/ STREDA 22.6. Féria Radošina 7.00 + Emil Ardoň /15 výr./ a zomrelí rodičia Lopaškoví ŠTVRTOK 23.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Bzince 18.00 + Augustín Rojko a zomrelí z rodiny Rojkových PIATOK 24.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Radošina 18.00 + Anežka Pánska /1.výr./, manžel Ján, syn Milan, rod. Šimonikoví a Pánski SOBOTA 25.6. Nepoškvrneného Srdca Panny...

In Farské oznamy, by 21.06.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – Slávnosť Najsvätejšej Trojice

PONDELOK 13.6. Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi Radošina 17.00 + Božena Balážiková, Jozef /5.výr./ a rodičia UTOROK 14.6. Féria Radošina 7.00   STREDA 15.6. Féria Behynce 18.00    ZBP Juraj  /50 rokov/ ŠTVRTOK 16.6. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, slávnosť Bzince 17.00 + Ernest Radošina 18.00 Za farníkov PIATOK 17.6. Féria Radošina 18.00 + Erika Grznárová SOBOTA 18.6. Féria Radošina 18.00 ZBP NEDEĽA 19.6. 12. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Melánia Ondrejková, rodičia Ondrejkoví, Danišoví, Vadrnoví Behynce 9.00 +...

In Farské oznamy, by 14.06.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

PONDELOK 6.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 ZBP Helena, poďakovanie za 80 r. života UTOROK 7.5. Féria Behynce 18.00 + Emil Macháč, manž. Filoména STREDA 8.5. Féria Radošina 7.00   ŠTVRTOK 9.5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Bzince 18.00 + Mária, Augustín Bílikoví, syn Ján, rodičia a súrodenci PIATOK 10.5. Féria Radošina 18.00 + Jozef Bittner a zomrelí príbuzní SOBOTA 11.5. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Radošina 14.00 Sobáš Roman Dobrotka a Martina Vičanová Radošina 16.00 Za ZBP pre členov PZ Havran...

In Farské oznamy, by 06.06.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – Siedma veľkonočná nedeľa

PONDELOK 30.5. Féria Radošina 18.00 + Erika a Peter Škodoví, starí rodičia z oboch strán , Viliam, Pavol UTOROK 31.5. Féria Behynce 18.00 ZBP pre rodinu STREDA 1.6. Sv. Justína, muč., spomienka Radošina 7.00 ZBP pre sestru ŠTVRTOK 2.6. Féria Bzince 18.00 + Ľudovít Chmelár PIATOK 3.6. Sv. Karola Lwangu a spoloč, muč., spomienka Behynce 17.00   Radošina 18.00 + Ľudovít Gábriš a zomrelí príbuzní SOBOTA  4.6. Féria Radošina 15.00 Sobáš Adam Turanský a Erika Petrušová Radošina 18.00 + Irena, Martin, syn...

In Farské oznamy, by 30.05.2022 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy