• Domov
  • /
  • Category: Farské oznamy

Category: Farské oznamy

FARSKÉ OZNAMY – Prvá adventná nedeľa

PONDELOK 28.11. Féria Radošina 18.00 + Jozefína Speváková /20.výr./, manžel Ondrej, rod. Kaplárová a Štulajterová UTOROK 29.11. Féria Behynce 18.00 + Augustín, Pavol Zaťko a Zuzana STREDA 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Radošina 7.00 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína ŠTVRTOK 1.12. Féria Bzince 18.00 ZBP Martina, poďakovanie za ochranu PM pri príležitosti 50 rokov života PIATOK 2.12. Féria Behynce 17.00 Na úmysel Radošina 18.00 + Ján a manž. Mária, ich rodičia a brat Michal SOBOTA 3.12. Sv. Františka Xaverského, spomienka Radošina 18.00 +...

In Farské oznamy, by 28.11.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – nedeľa Krista Kráľa

PONDELOK 21.11. Výročie posviacky katedrálneho chrámu v Nitre, sviatok Radošina 18.00 + Mária, Štefan Frťaloví, rodičia z oboch strán a súrodenci UTOROK 22.11. Sv. Cecílie, panny a muč., spomienka Behynce 7.00 + Anna Kolárová /35 r./, Július /15r./ STREDA 23.11. Sv. Klimenta I., pápeža a muč., spomienka Radošina 7.00 + rod. Blahovej a Naňovej ŠTVRTOK 24.11. Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov,muč., spomienka Bzince 18.00 + Emília, Jozef Šiškoví, syn Jozef, rod. Kupcová a Šišková PIATOK 25.11. Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a muč., spomienka Radošina 18.00...

In Farské oznamy, by 20.11.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 33. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 14.11. Féria Radošina 12.00 + Anežka Slamková /pohrebná/ UTOROK 15.11. Féria Behynce 18.00 ZBP Lenka STREDA 16.11. Féria Radošina 12.00 + Ladislav Minárik /pohrebná/ ŠTVRTOK 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Bzince 07.30 + rod. Stankovičová, Kašná, Staneková PIATOK 18.11. Féria Radošina 18.00 + Ľudovít, manž. Magdaléna, ich rodičia a zať Dušan SOBOTA 19.11. Féria Radošina 18.00 + Štefan, Janka Vadrnoví, rodičia z oboch strán, zaťovia a nevesty NEDEĽA 20.11. 34. nedeľa v období cez rok, Krista Kráľa Bzince 7.30 + Emília Sláviková a + rod....

In Farské oznamy, by 14.11.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 32. nedeľa v období cez rok

  PONDELOK 7.11. Féria Radošina 18.00  + Anton a Amália Kučeroví, syn Rudolf, zať Rudolf, rodina Kučerová, Šugrová UTOROK 8.11. Féria Behynce 18.00 + Gejza Blahuš, manž. Elena /10.výr./ Soňa, Ján a rodičia z oboch strán STREDA 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Radošina 7.00 + Jozef, rodičia, starí rodičia a Rozália ŠTVRTOK 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Bzince 16.30  ZBP pre rodinu PIATOK 11.11. SvMartina z Tours, biskupa, spomienka Radošina 18.00  + Lenka /nedož. 31 r./ SOBOTA 12.11. Sv....

In Farské oznamy, by 07.11.2022 , 0 komentárov

FARSKÉ OZNAMY – 31. nedeľa v období cez rok

PONDELOK 31.10. Féria Radošina 18.00 + rodičia Jankovičoví, Šturmoví a ich deti UTOROK 1.11. Všetkých svätých, slávnosť Bzince 7.30 + Emília Šišková /10.výr./ a manžel Jozef /25.výr./ Behynce 9.00 Za farnosť Radošina 10.30 + Július Ozorovský /pohr./ STREDA 2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Bzince 16.00 + Za všetkých zosnulých Behynce 17.00 Na úmysel svätého Otca Radošina 18.00 Na úmysel ŠTVRTOK 3.11. Féria Radošina 7.00 Ku cti Panny Márie s poďakovaním za ochranu a pomoc PIATOK 4.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka Behynce 17.00 + Drahomíra Valentová a...

In Farské oznamy, by 31.10.2022 , 0 komentárov

Informačný servis nitrianskej diecézy