Pondelok

28.12.

Sv. neviniatka, sviatok Radošina

17,oo

+ Karol a Emília Vadrnoví, ich synovia, rodičia a st. rodičia z oboch strán
Utorok

29.12.

Oktáva narodenia Pána  

Radošina

17,oo

 

+ Ján Ferkovič, rodina Ferkovičová, Anton, Veronika a dcéra Anna Piknoví, rodina Murzynská Ján, Mária, Tadeáš a Herta
Streda

30.12.

Oktáva narodenia Pána  

Radošina

7,oo

 

Za príbuzných priateľov a dobrodincov
Štvrtok

31.12.

Oktáva narodenia Pána Radošina

17,oo

Za farníkov – Poďakovanie za Božie dobrodenia
Piatok

01.01.

PANNA MÁRIA BOHORODIČKA,

slávnosť

Bzince

7,3o

Za zdravie a Božiu pomoc
Behynce 9,oo + Rudolf Siget, syn Peter a dcéra Alena
Radošina 10,30 Za farníkov
Sobota

02.01.

Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, bisk. a uč. Cirkvi Radošina 17,oo + Anton Mikloško a rodina Javorkova
NEDEĽA

03.01.

 

II.

Po narodení pána

 

Bzince

7,3o

+ Emil a Oľga Šiškoví, rodičia z oboch strán a rodina Peháčova
Behynce 9,oo + Ján, rodičia a deti Oravcovi
Radošina 10,30 Za farníkov
  • 14,3o h. bude pobožnosť a požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a po nej JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.

 

  • Vo ŠTVRTOK po sv. omši bude poďakovanie Pánu Bohu za Jeho dobrodenia v r . 2015. Máme možnosť získať za obvyklých podmienok odpustky a rovnako aj na nasledujúci deň.

 

  • V PIATOK je PRIKÁZANÝ SVIATOK.

 

  • V sobotu o 16,oo bude pobožnosť k Panne Márii.

 

  • Dňa 6.1.2016 budem požehnávať príbytky, ak máte záujem, môžete sa začať prihlasovať.

 

  • Upratovať kostol: Ruža č. 8

 

  • Zapisovanie úmyslov sv. omši na mesiace január až marec

Informačný servis nitrianskej diecézy