Pondelok

14. 3.

Féria Radošina 18,oo + Ján a Valéria Lukačovičoví a ich rodičia z oboch strán
Utorok

15. 3.

Féria Behynce  18,oo + rodina Kollárová a príbuzní
Streda

16. 3.

Féria Radošina   7,oo Za ťažko chorú Katarínu
Štvrtok

17. 3.

Féria Bzince        7,oo Za zdravie a Božiu pomoc
Piatok

18. 3.

Féria Radošina   7,oo + krstní rodičia Jozef a Rozália
Sobota

19. 3.

Sv. Jozef, ženích Panny Márie, slávnosť Radošina   7,oo Na úmysel
Radošina 18,oo + Jozef Pansky a Rozália ich deti a vnuk Milan
NEDEĽA

20. 3.

 

kvetná nedeľa

 

Bzince

7,3o

Jozef a Mária Šugroví a deti Rudolf Jozef a Anna a rodičia Pastvoví Filip a Júlia a Anton Pastva
Behynce    9,oo + Margita a Gustáv Navaroví a ich rodičia
Radošina 10,30 Za farníkov

 

  • Dnes, 13.03., o 14,3o h. bude vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty. Budeme sa modliť s našimi birmovancami. Srdečne vás pozývame.

 

  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia pred Veľkonočnými sviatkami, v našej farnosti, bude v sobotu 19. marca od 10,30 h. do 12,00 hod., v Radošine, od 10,30-11,30 v Behynciach a v Bzinciach.

V sobotu bude v našej farnosti výročná celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti. Začne rannou sv. omšou a po nej bude Sviatosť vyložená do 10,oo h. Poklona bude prerušená do 12,oo h. a potom bude pokračovať do začiatku sv. omše o 18,oo h.

 

  • V sobotu pri sv. omši budeme udeľovať našim chorým sviatosť pomazania chorých. Prijať túto sviatosť môžu všetci starší a tí, ktorým sa zdravotný stav zhoršil a túto sviatosť ešte neprijali resp. zhoršil od posledného prijatia sviatosti

 

  • Navštevovať chorých budem: Utorok – Behynce – 17,oo h., Streda – Radošina – 8,oo h.; Štvrtok – Bzince – po sv. omši

 

  • V nedeľu budeme požehnávať ratolesti, na pamiatku Pánovho vstupu do Jeruzalema. V Radošine sa zhromaždíme kaplnkou sv. Kríža. Odtiaľ v sprievode pôjdeme do kostola.

 

  • Milodary na výzdobu kostola k Veľkonočným sviatkom môžete odovzdať do pokladničky pod chórusom. Pán Boh zaplať !

 

  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža 7

Informačný servis nitrianskej diecézy