PONDELOK 20.6. Féria Radošina 18.00 + Ján – otec, syn Ján a starí rodičia
UTOROK 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka Behynce 18.00 + Emil Matejovič /nedož. 90 rokov/
STREDA 22.6. Féria Radošina 7.00 + Emil Ardoň /15 výr./ a zomrelí rodičia Lopaškoví
ŠTVRTOK 23.6. Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť Bzince 18.00 + Augustín Rojko a zomrelí z rodiny Rojkových
PIATOK 24.6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť Radošina 18.00 + Anežka Pánska /1.výr./, manžel Ján, syn Milan, rod. Šimonikoví a Pánski
SOBOTA 25.6. Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka Radošina 15.00 Sobáš Miroslav Uhlík a Simona Sigetová
Radošina 18.00 + Ladislav Vanko /5.výr./
NEDEĽA 26.6. 13. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Augustína, Štefan Ligačoví
Behynce 9.00 + Pavol Žitňanský, Eva, Vierka, Jozef a rodičia
Radošina 10.30 Za farnosť
  • Úprimne ďakujem všetkým, ktorí pripravili oltáriky na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Aj keď počasie nedovolilo procesiu, nech Vašu obetavosť dobrý Pán Boh odmení.
  • V tomto týždni sa podarilo položiť dlažbu v lodi kostola, po nedeli začnú vo svätyni. Ďakujem vám za trpezlivosť…
  • Keďže v tomto roku pripadajú na piatok dve slávnosti, Narodenie Jána Krstiteľa sa prekladá na štvrtok 23.6.
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem úprimne všetkým, ktorí v tomto týždni venovali milodar na opravu farského kostola 50, 100 a 500 €.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy