Pondelok

27.6.

Féria Radošina 18,oo Poďakovanie za 70 rokov života
Utorok

28.6.

Sv. Irenej, biskup a mučeníka,

spomienka

Behynce 18,oo + Pavol, Eva, Vierka a starí rodičia Žitnanskí
Streda

29.6.

SV.PETER A PAVOL, APOŠTOLI

slávnosť

Bzince 17,oo + Emília a Ladislav Sádeckí, syn Peter, Anna Ondrejková, Pavol, za rodičov Augustína a Štefan Ligačoví
Radošina 18,oo Za farníkov
Štvrtok

30.6.

Féria Radošina 18,oo Poďakovanie za dar priateľstva
Piatok

1.7.

Féria Behynce 17,oo  
Radošina 18,oo Za členov BSR
Sobota

2.7.

Návšteva

Panny Márie,

sviatok

Radošina 18,oo + Ján Madarás a Alžbeta a Rozália Rožeková a ich rodičia
NEDEĽA

3.7.

 

14.

cez rok

 

Bzince 7,3o + Rodina Pastvová, Júlia, Filip a Alexander Talapka
Behynce 9,oo + rodina Mihalovičová a ich deti
Radošina 10,3o Za farníkov
  • V stredu, 29. júna, je PRIKÁZANÝ SVIATOK.
  • Prvá sobota – 17,oo h. – Večeradlo s Pannou Máriou
  • Vysluhovanie sviatosti zmierenia – prvý piatok:
Pondelok Radošina 17,oo – 18,oo
Utorok Behynce 16,oo – 18,oo
Streda Bzince 16,oo – 17,oo
Štvrtok Radošina 17,oo – 18,oo
Piatok Radošina 15,oo – 16,3o
     
ADORÁCIA Piatok – Radošina 15,oo – 18,oo
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 7

Informačný servis nitrianskej diecézy