Pondelok

11. 7.

Sv. Benedikt, opát a patrón Európy,

sviatok

Radošina 18,oo + Peter Brigan
Utorok

12. 7.

Féria Behynce 18,oo + Imrich Močko a Helena
Streda

13. 7.

Féria Radošina 7,oo Na úmysel Ordinára
Štvrtok

14. 7.

Féria Bzince 18,oo Za zdravie a Božiu pomoc
Piatok

15. 7.

Sv. Bonaventúra, biskup a uč. Cirkvi,

spomienka

Radošina 18,oo + Ján Tomašovič a manž. Mária, spom. na brata Michala a ich rodičov
Sobota

16. 7.

Prebl. Panna Mária Karmelská, spomienka Radošina 18,oo Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie
NEDEĽA

17. 7.

 

XVI.

cez rok

 

Bzince

7,3o

+ Ján a Mária Dinušoví a syn Ján a rodičia z oboch strán
Behynce 9,oo + rodina Navarová, Laurinc, Alžbeta, Ján a ich rodičia, Veronika, Ján, Michal a Mária
Radošina 10,3o Za farníkov
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy