Pondelok

18.1.

Féria Radošina

17,oo

+ Darina Chalupová
Utorok

19.1.

Féria Behynce

17,oo

Streda

20.1.

Féria Radošina

7,oo

Za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok

21.1.

Sv. Agnesa, panna a muč.,

spomienka

Bzince 17,oo
Piatok

22.1.

Féria Radošina 17,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre sestru
Sobota

23.1.

Féria Radošina 17,oo Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
NEDEĽA

24.1.

 

III.

cez rok

 

Bzince

7,3o

+ Gejza Vičan, manž. Dária, st. rodičia z oboch strán
Behynce 9,oo + Elik Balážik a st. rodičia z oboch strán a brat Viliam
Radošina 10,30 Za farníkov

 

  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

 

  • Telesné pozostatky jednej z najväčších svätíc dnešnej doby prichádzajú aj do

Radošiny v dňoch 22. – 23. 1. 2016.

PROGRAM:

Biskupský kaštieľ – Komunita Kráľovnej pokoja

20,00 – príchod relikvií

20,30 – život a spiritualita sv. Terézie, prednáška

21,00 – vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti do 7,00 – celonočná adorácia s možnosťou individuálneho uctenia relikvií

8,00 – sv. omša, celebruje J. Ex. Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup

9,30 – rozlúčka s relikviami, odchod relikvií do Trnavy-katedrály

 

  • Upratovať kostol:  Ruža č. 11

Informačný servis nitrianskej diecézy