Pondelok

4.1.

Féria Radošina

17,oo

+ Koloman Machovič, Emerencia ich rodičia a syn Viliam
Utorok

5.1.

Féria Radošina

17,oo

Za zdravie a Božiu pomoc
Streda

6.1.

ZJAVENIE PÁNA

slávnosť

Bzince

7,3o

+ Dária a Gejza Vičanoví
Behynce 9,oo + Juraj Papšo
Radošina 10,30 Za farníkov
Štvrtok

7.1.

Féria Radošina 17,oo
Piatok

8.1.

Féria Radošina 17,oo + Štefan a Mária, súrodenci Anna, Miroslav, Jozef a František
Sobota

9.1.

Féria Radošina 17,oo + Rodičia Machovičoví: Marta a Ján a rodina Pánska
NEDEĽA

10.1.

 

KRST

Krista pána

sviatok

 

Bzince

7,3o

+ Jozef a Melánia Kráľoví, synovia Elemír, Alojz, Eduard a st. rodičia z oboch strán
Behynce 9,oo + Alfréd Jančovič a rodičia Michal a Sidónia
Radošina 10,30 Za farníkov
  • V nedeľu, 3.1., o 14,3o h . bude pobožnosť k Božskému Srdcu s požehnaním.

 

  • Vstredu je PRIKÁZANÝ SVIATOK.

V tento deň, 6.1., budem požehnávať príbytky, ak máte záujem, prihláste sa    v sakristií po  sv. omši.

 

  • V nedeľu, 10.1., bude o 15,oo h. vo farskom kostole VIANOČNÝ KONCERT. Srdečne vás pozývame.

V nedeľu  10.1.2016 pri sv. omši oi 10,3o h. bude hrať a spievať piešťanský zbor Dona Bosca (z farnosti sv. Cyrila a Metoda PN).

Po sv. omši Vám ponúkne knihu ” Fatimské posolstvo a Božie milosrdenstvo” . Zakúpením knihy (7,- Eur) podporíte charitatívne dielo DOM POKOJA – azylový dom na záchranu počatého života. (viď príloha)

Zbor účinkuje aj popoludní na koncerte o 15,oo h.

 

  • Upratovať kostol: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy