PONDELOK 21.8. Sv. Pia X., pápeža, spomienka Radošina 18.00  + Jozef, Veronika, Ján a Veronika
UTOROK 22.8. Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka Behynce 18.00  + Anna, Michal Varšavoví /35.r./
STREDA 23.8. Féria Radošina 7.00  ZBP Jolana
ŠTVRTOK 24.8. Sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok Bzince 18.00 ZBP a uzdravenie Gabika
PIATOK 25.8. Féria Radošina 18.00 + rodičia Jozef a Jolana Krivákoví a Michal a Rozália Rybnikároví
SOBOTA 26.8. Féria Radošina 15.00 Sviatosť manželstva Vratislav Beňo a Michaela Stanková
Radošina 18.00 + Anna Blahušová, manžel Jozef a deti
NEDEĽA 27.8. 21. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farníkov
Behynce 9.00 + Viliam /nedož. 94 rokov/
Radošina 10.30 + Ida Bačkadyová
  • Pozývame slobodných katolíkov na duchovnú obnovu pod názvom: Ako spoznať Božiu vôľu v mojom živote?, ktorá sa uskutoční 8. – 10. septembra 2023 v Hronskom Beňadiku. Viac o programe sa dozviete na plagáte na výveske.
  • Úprimne ďakujem za milodar na oltár 50 eur.
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy našich kostolov, za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9

Informačný servis nitrianskej diecézy