PONDELOK 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Radošina 18.00 + rodičia Šintaloví
UTOROK 30.8. Féria Behynce 18.00 + Jozef a Mária Kukloví
STREDA 31.8. Féria Radošina 7.00 + Beáta Geletová a + z rodiny Geletovej a Madarasovej
ŠTVRTOK 1.9. Féria Bzince 18.00
PIATOK 2.9. Féria Behynce 17.00 Na úmysel
Radošina 18.00 + spolužiačky Vierka, Milada, Darina, Marta, Dagmar
SOBOTA 3.9. Sv. Gregora Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 15.00 Sobáš Patrik Valovič a Andrea Kozáčková
Radošina 18.00 Za farnosť
NEDEĽA 4.9. 23. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Rudolf Šugra
Behynce 9.00 + Jozefína, Július, Alfonz Balážikoví a starí rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 + rodičov, starých rodičov Antalíkových, bratov a sestry, + Jozefína a Magdaléna
  • Úprimne ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej slávnosti požehnania kostola a k milej atmosfére pri guláši na fare. Nech vám dobrý Pán boh odmení vašu obetavosť a dobrotu. Všetkým ešte raz ďakujem za modlitby…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V piatok budem spovedať v Radošine od 14.30 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. Povzbudzujem deti a mládež k sv. spovedi, aby s čistým srdcom začali nový školský rok. V nedeľu pri sv. omši budeme prosiť Ducha Svätého o silu a múdrosť do nového školského roku 2022 – 2023.
  • V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Na budúcu nedeľu popoludní plánujeme opekačku na konci prázdnin vo farskej záhrade pri ovečkách…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 7

Informačný servis nitrianskej diecézy