PONDELOK 11.9. Féria Radošina 18.00 + Emília Oravcová a Alfonz, syn Jozef a rodičia
UTOROK 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Behynce 18.00 + Jozef, Mária Kukloví
STREDA 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Ferdinand Pupák, Anna Repaská
ŠTVRTOK 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Radošina 18.00 + Božena Balážiková /nedož. 70 r./
PIATOK 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť Radošina 7.30 + Július Ozorovský /1.výr./
Behynce 9.00 + Marta Balážiková /1.výr./, manžel Elik /20.výr./
Bzince 10.30 + páter Jozef Kováč , SJ
SOBOTA 16.9. Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spomienka Radošina 15.00  PZ Havran
NEDEĽA 17.9. 24. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Helena, Štefan Mandúchoví a ich deti
Behynce 9.00 + Eva Marušicová /10.výr./, Eduard
Radošina 10.30 Za farnosť HODY!
  • Dnes popoludní o 15.00 bude modlitbové stretnutie pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie medzi radošinským a behynským chotárom. Srdečne pozývam všetkých farníkov.
  • V piatok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sväté omše budú ako v nedeľu, len v Radošine bude o 7.30 a v Bzinciach o 10.30.
  • V piatok 15.9. od 10.00 sa bude vyzdobovať farský kostol pred poďakovaním za úrodu. Plody záhrad a polí môžete priniesť do kostola v piatok ráno po sv. omši do 10.00. Zapojme sa čím viacerí do tejto dlhoročnej bohumilej činnosti.
  • V sobotu 16.9. o 15.00 bude v bývalom kameňolome slávnostná sv. omša pri príležitosti svätohubertských slávností v našej obci. Slávnostný kazateľ bude Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Srdečne vás pozývame…
  • V Radošine bude na budúcu nedeľu slávnostná sv. omša a po nej krátka pobožnosť s požehnaním. Po sv. omši bude hodová ofera. Pred kostolom bude po sv. omši malé agapé. Prosím šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ktorými sa pred kostolom ponúkneme.
  • Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Úprimne ďakujem bohuznámym za milodary na kostol 100 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 12, upratovať sa bude v piatok o 16.00

Informačný servis nitrianskej diecézy