PONDELOK 12.9. Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka Radošina 18.00 + Ján a Helena Masrnoví a rodičia
UTOROK 13.9. Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 7.00 + Alexej, manž. Emília, rodičia a súrodenci z oboch strán
STREDA 14.9. Povýšenie svätého kríža, sviatok Radošina 18.00 + Pavlína, Marcel Vojtkoví, syn Jozef, vnučka Janka
ŠTVRTOK 15.9. Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť Bzince 7.30 ZBP pre rodinu
Behynce 9.00  
Radošina 10.30 + Anna Stredáková /1.výr./, manžel Ladislav, syn František
PIATOK 16.9. Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, muč., spomienka Radošina 7.00 + Ján, Mária, Gabriela Hostinskí a Erika
SOBOTA 17.9. Féria Radošina 15.30 PZ Havran
NEDEĽA 18.9. 25. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + páter Jozef Kováč, SJ /20.výr./
Behynce 9.00 + starí rodičia Petrušoví a prast. rod. Lauroví
Radošina 10.30 Za farnosť HODY!
  • Vo štvrtok je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, sväté omše budú ako v nedeľu. Vo štvrtok popoludní o 15.00 bude modlitbové stretnutie pri kaplnke Sedembolestnej Panny Márie medzi radošinským a behynským chotárom. Srdečne pozývam všetkých farníkov.
  • V piatok 16.9. od 9.30 sa bude vyzdobovať kostol pred poďakovaním za úrodu. Plody záhrad a polí môžete priniesť do kostola vo štvrtok od 17.00 do 19.00 alebo v piatok ráno. Zapojme sa čím viacerí do tejto dlhoročnej bohumilej činnosti.
  • V sobotu 17.9. o 15.30 bude v bývalom kameňolome slávnostná sv. omša pri príležitosti svätohubertských slávností v našej obci. Slávnostný kazateľ bude vdp. Marcel Cíbik, kancelár BÚ. Srdečne vás pozývame…
  • V Radošine bude na budúcu nedeľu slávnostná sv. omša a po nej krátka pobožnosť s požehnaním. Po sv. omši bude hodová ofera. Pred kostolom bude po sv. omši malé agapé. Prosím šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ktorými sa pred kostolom ponúkneme.
  • Dnes je zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať. Úprimne ďakujem bohuznámym za milodary na kostol 100 eur a 200 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 9, upratovať sa bude v piatok o 17.00

Informačný servis nitrianskej diecézy