PONDELOK 19.9. Féria Radošina 18.00 + Pavlína, Ondrej Jantuloví
UTOROK 20.9. Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza a spoločníkov, muč., spomienka Behynce 18.00 + Ján Navara a Rudolf Spodný
STREDA 21.9. Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok Radošina 7.00 + Mária a Vojtech Bártoví, Jozef a rodičia
ŠTVRTOK 22.9. Sv. Emeráma, biskupa a muč., spomienka Bzince 18.00 + Jozef Siget, manželka Mária, Jozef Bačkády a manželka Anna
PIATOK 23.9. Sv. pátra Pia,kňaza, spomienka Radošina 18.00 + Genovéva a Dezider Gerhatoví a rehošné sestry Mária a Viktória
SOBOTA 24.9. Féria Radošina 18.00 + Štefan a Apolónia Kučeroví, starí rodičia
NEDEĽA 25.9. 26. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00  
Radošina 10.30 Na úmysel
  •  Po sv. omši bude hodová ofera. Pred kostolom bude malé agapé.
  • Počas celého týždňa bude možné navštíviť náš farský kostol a pozrieť si výzdobu, ktorá je poďakovaním za úrodu, ale sa aj Pánu Bohu v modlitbe poďakovať za všetky dary, ktoré nám uštedril na našich poliach. Kostol bude otvorený od rána do 18.00. Presný rozpis na jednotlivé dni si pozrite na výveske.
  • V stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, ich obsahom je poďakovanie za úrodu. My sa zvlášť poďakujeme v piatok pri sv. omši.
  • Úprimne ďakujem bohuznámym za milodary na kostol 50, 100 a 150 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10

Informačný servis nitrianskej diecézy