PONDELOK 24.10. Féria Radošina 18.00 + Helena Kršková /1.výr./, manžel František
UTOROK 25.10. Féria Behynce 18.00 ZBP rod. Krajčírová
STREDA 26.10. Féria Radošina 7.00 + Peter, Štefánia Pracharoví, syn Ján, zať František
ŠTVRTOK 27.10. Féria Bzince 18.00 + Ervín Práznovský, rodičia a súrodenci
PIATOK 28.10. Sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok Radošina 18.00 + Emil Bazala, manž. Jolanka, dcéra Elenka
SOBOTA 29.10. Féria Radošina 18.00 + rodičia Štefan, Mária, zaťkovia Rudolf, Jozef, Alojz
NEDEĽA 30.10. 31. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Anton Ondrejka /nedož. 100 r./, manž. Jozefína a rodičia z oboch strán
Behynce 9.00 + Karol, Alžbeta Balážikoví a rodičia z oboch strán
Radošina 10.30 + Anton Krška
  • Dnes o 14.30 sa budú modliť svätý ruženec mladí.
  • Dnešná nedeľa je Misijná, po sv. omšiach bude zbierka na misie. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. Zbierka je venovaná farnostiam v Kambodži, ktoré sa starajú o zdravotne postihnutých ľudí. Viac sa dozviete z Katolíckych novín.
  • Nakoľko sa blíži sviatok Všetkých svätých a možnosť získavať odpustky pre duše v očistci, budem spovedať hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na budúci týždeň zo soboty na nedeľu sa mení čas, hodiny si posunieme o hodinu dozadu…
  • Pri minulotýždňovej zbierke vincentská rodina vyzbierala v našej farnosti 653,87 eur. Úprimná vďaka všetkým dobrodincom…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 3

Informačný servis nitrianskej diecézy