PONDELOK 31.10. Féria Radošina 18.00 + rodičia Jankovičoví, Šturmoví a ich deti
UTOROK 1.11. Všetkých svätých, slávnosť Bzince 7.30 + Emília Šišková /10.výr./ a manžel Jozef /25.výr./
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Július Ozorovský /pohr./
STREDA 2.11. Spomienka na všetkých zosnulých veriacich Bzince 16.00 + Za všetkých zosnulých
Behynce 17.00 Na úmysel svätého Otca
Radošina 18.00 Na úmysel
ŠTVRTOK 3.11. Féria Radošina 7.00 Ku cti Panny Márie s poďakovaním za ochranu a pomoc
PIATOK 4.11. Sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka Behynce 17.00 + Drahomíra Valentová a syn Juraj
Radošina 18.00 + Ľudovít, manž. Magdaléna, rodičia a zať Dušan
SOBOTA 5.11. Sv. Imricha, spomienka Radošina 18.00 + Jozef Krajčír, manž. Anna a syn Ivan
NEDEĽA 6.11. 32. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 ZBP Mária
Behynce 9.00 + Imrich Gálik
Radošina 10.30 ZBP Iveta, poďakovanie za 50 rokov života

 

 

  • V utorok je prikázaný sviatok Všetkých svätých, sv. omše budú ako v nedeľu. Po nich bude v Bzinciach aj v Behynciach krátka pobožnosť za duše v očistci.
  • V Radošine bude pobožnosť za dušičky v stredu. Po sv. omši pôjdeme na cintorín a tam sa pomodlíme za duše v očistci.
  • Od 1.do 8. nov. môžeme získať odpustky pre duše v očistci . Podmienkou je svätá spoveď, sv. prijímanie, návšteva cintorína, modlitba za duše v očistci, modlitba na úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas a Verím v Boha. Treba sa nám vyvarovať akejkoľvek pripútanosti ku hriechu, aj k všednému…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia .
  • Na prvý piatok budem spovedať v Radošine od 15.00 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna k poklone. V sobotu o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Úprimne ďakujem päťdesiatnikom za milodar 50 eur na kostol a bohuznámym za 50, 100 eur.Vďaka za 500 eur od bohuznámeho na Behynský kostol. Nech vám Pán Boh odmení vašu štedrosť.
  • V tomto týždni sa podarilo vymeniť okná na kostole v Behynciach. Úprimne ďakujem všetkým chlapom, ktorí po celý týždeň pomáhali pri vyspravovaní okien, ale tiež tým, ktorí upratovali kostol…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 4

Informačný servis nitrianskej diecézy