PONDELOK 7.11. Féria Radošina 18.00  + Anton a Amália Kučeroví, syn Rudolf, zať Rudolf, rodina Kučerová, Šugrová
UTOROK 8.11. Féria Behynce 18.00 + Gejza Blahuš, manž. Elena /10.výr./ Soňa, Ján a rodičia z oboch strán
STREDA 9.11. Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok Radošina 7.00 + Jozef, rodičia, starí rodičia a Rozália
ŠTVRTOK 10.11. Sv. Leva Veľkého, pápeža a uč. Cirkvi, spomienka Bzince 16.30  ZBP pre rodinu
PIATOK 11.11. SvMartina z Tours, biskupa, spomienka Radošina 18.00  + Lenka /nedož. 31 r./
SOBOTA 12.11. Sv. Jozafáta, biskupa a muč., spomienka Radošina 18.00 + Peter Cvik /2.výr./, rodičia Cvikoví a starí rodičia
NEDEĽA 13.11. 33. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Emil Kusý a zosnulí z rodiny
Behynce 9.00 + Ján, Jaroslav Šantaví
Radošina 10.30 + Anton Vičan
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 14.30 bude vo farskom kostole pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • V stredu sa náš diecézny biskup Mons. Viliam Judák dožíva 65 rokov. Myslime na neho vo svojich modlitbách.
  • Úprimne ďakujem za milodary na kostol od bohuznámych 100 a 200 Eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 5

Informačný servis nitrianskej diecézy