PONDELOK 15.11. Féria Radošina 18.00 + Gedeon a Marta Bartošekoví, dcéra Beáta a zomrelí z rodiny Bartošekovej a Mihálikovej
UTOROK 16.11. Féria Svätá omša nie je  
STREDA 17.11. Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka Radošina 7.00  
ŠTVRTOK 18.11. Féria Svätá omša nie je  
PIATOK 19.11. Féria Radošina 18.00 + Gejza a Elena Blahušoví, Soňa, Ján a rodičia z oboch strán
SOBOTA 20.11. Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Emeráma, sviatok Bzince 16.00 + Anton a Jozefína Ondrejkoví a rodičia z oboch strán
Behynce 17.00 Na úmysel
Radošina 18.00 + Mária Bartošeková /1.výr./
NEDEĽA 21.11. 34. nedeľa v období cez rok, Krista Kráľa Radošina 7.00 Na úmysel
Bzince 8.00 + Emília a Jozef Šiškoví, syn Jozef a zomrelí z rodiny Kupcovej a Šiškovej
Behynce 9.00 Za farnosť
Radošina 10.30 + Gabriela Vlasáková /1.výr./
  • Nakoľko je situácia stále vážna, rozhodol som sa, že pridám v nedeľu ešte jednu sv. omšu v Radošine, aby sme mohli čo najlepšie dodržať protiepidemiologické opatrenia. V nedeľu bude sv. omša v Radošine o 7.00, v Bzinciach o 8.00, v Behynciach o 9.00 a druhá v Radošine o 10.30.
  • Budúca nedeľa je posledná v cirkevnom roku, nedeľa Krista Kráľa. Po sv. omšiach bude modlitba zasvätenia Božskému Srdcu na slávnosť Krista Kráľa. Pri tejto modlitbe môžeme získať za obvyklých podmienok úplné odpustky…
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Modlime sa viac za ukončenie pandémie…a dôverujme dobrému Pánu Bohu.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 3