PONDELOK 6.3. Féria Radošina 18.00 + Rudolf Krška a syn Juraj
UTOROK 7.3. Féria Behynce 18.00  
STREDA 8.3. Féria Radošina 7.00 ZBP pre našu sestru
ŠTVRTOK 9.3. Féria Bzince 18.00 + Štefan, Mária Vičanoví a rodičia z oboch strán
PIATOK 10.3. Féria Radošina 18.00 + Gabriela Hostinská /nedož. 67 rokov/
SOBOTA 11.3. Féria Radošina 18.00 + Vojtech, Helena Andackí, Mária a rehoľná sestra Janka
NEDEĽA 12.3. Tretia pôstna nedeľa Bzince 7.30 Za farníkov
Behynce 9.00 ZBP Jozef a poďakovanie za 70 rokov života
Radošina 10.30 + Ján Božik, Veronika a ich deti, ZBP Jozefína
  • Dnes popoludní o 14.30 sa budeme s deťmi modliť pobožnosť Krížovej cesty. V piatok sa modlíme Krížovú cestu o 17.15. Povzbudzujem vás k účasti na tejto pobožnosti. Zamýšľajme sa spoločne nad láskou a utrpením nášho Pána…
  • Pán Boh zaplať za milodar na kostol od bohuznámych 50 a 100 eur.
  • Prosím pútnikov do Talianska, aby odovzdali prihlášky s údajmi. Spoločné stretnutie bude v nedeľu 19.3.2023.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10

Informačný servis nitrianskej diecézy