PONDELOK 26.2. Féria Radošina 18.00  
UTOROK 27.2. Féria Behynce 18.00 + Marián Oravec /1.výr./
STREDA 28.2. Féria Radošina 7.00 ZBP pre spolužiačky Gréta a Emília
ŠTVRTOK 29.2. Féria Bzince 18.00 + Martin a Oľga Vančoví, ich deti Ernestína, Mária, Ján, Ľudovít, Martin, Emil
PIATOK 1.3. Féria Behynce 17.00  
Radošina 18.00 + Emília, Jozef Boloví
SOBOTA 2.3. Féria Radošina 18.00 ZBP Oľga a deti a brat Ľubomír
NEDEĽA 3.3. Tretia pôstna nedeľa Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 ZBP za rodiny
Radošina 10.30 + Jozef Hrašna, manž. Irena, syn Jozef, súrodenci a starí rodičia
  • Dnes popoludní o 14.30 sa budeme modliť pobožnosť Krížovej cesty.
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred svätými omšami. V Radošine spovedám v piatok od 14.30 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna.
  • Vďaka bohu známym za milodar na oltár 100 a 400 eur.
  • Dnes je pravidelná zbierka na opravy a údržby našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Cez jarné prázdniny v pondelok 4. marca plánujeme výstup na Marhát, spojený s opekačkou.
  • Deti, na tento týždeň máme výzvu: Dodávať pôde živiny. Úloha: Prečítam si biblický príbeh, podobenstvo. Večer poďakujem Pánu Bohu za prežitý deň.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 12

Informačný servis nitrianskej diecézy