PONDELOK 25.4. Sv. Marka, evanjelistu, sviatok Radošina 18.00 + Janka Kováčová /1.výr./ a manžel Jozef
UTOROK 26.4. Féria Behynce 18.00 ZBP Ladislav
STREDA 27.4. Féria Radošina 7.00 ZBP Dávid
ŠTVRTOK 28.4. Féria Bzince 18.00  
PIATOK 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Radošina 18.00 Poďakovanie za 75 rokov života – Mária
SOBOTA 30.4. Féria Radošina 18.00 + Jozef Balážik, manž. Berta, súrodenci a starí rodičia
NEDEĽA 1.5. Tretia veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 Za farníkov
Behynce 9.00 + Elena Močková /20.výr/
Radošina 10.30 + Emil Velič /20.výr./, Ľudovít Močko a Marta Močková
  •  Dnešná nedeľa je Nedeľou Božieho milosrdenstva. Každý, kto si dnes nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva, môže získať úplné odpustky za obvyklých podmienok.
  • Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí v tomto týždni venovali milodary na opravy 50, 100, 200 €.
  • UPRATOVANIE: Ruža č.2

Informačný servis nitrianskej diecézy