PONDELOK 11.4. Pondelok Veľkého týždňa Radošina 7.00 + rodičia Rudolf, Mária Krškoví, sestra Emília a dcéra Martinka
UTOROK 12.4. Utorok Veľkého týždňa Bzince 18.00 ZBP Janka
STREDA 13.4. Streda Veľkého týždňa Radošina 7.00 ZBP Lenka
ŠTVRTOK 14.4. Zelený štvrtok Behynce 17.00 Na úmysel
Radošina 18.00 Na úmysel
PIATOK 15.4. Veľký piatok Radošina 15.00 Obrady Veľkého Piatku
Behynce 17.00
SOBOTA 16.4. Biela sobota Behynce 17.00 Veľkonočná Vigília
Radošina 19.00
NEDEĽA 17.4. Veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Eva Macháčová
Behynce 9.00 Na úmysel
Radošina 10.30 Za farníkov
  • Zajtra v pondelok dopoludnia budem spovedať starých a chorých v našej farnosti. Môžete ich prihlásiť osobne, telefonicky alebo mailom.
  • Úprimne ďakujem všetkých chlapom, ktorí v tomto týždni pracovali vo farskom kostole. Ďakujem aj všetkým, ktorí pomáhali pri upratovaní kostola a aj ženám, ktoré priniesli občerstvenie pre brigádnikov. Nech vám to dobrý Pán Boh odmení.
  • Pán Boh zaplať za milodary na kostol od bohuznámych 50, 100 a 200 eur.
  • Na Veľký piatok je prísny pôst. Zdržujeme sa mäsitého pokrmu a len raz za deň sa môžeme dosýta najesť. V piatok po obradoch bude kostol otvorený do 22.00. Môžeme sa pokloniť Pánu Ježišovi v Božom hrobe. Rovnako v sobotu od 8.00 do obradov bude kostol otvorený k individuálnej poklone…
  • V piatok o 19.00 bude pobožnosť Krížovej cesty vonku. Prineste si sviece alebo lampášiky.
  • Na veľkonočnú nedeľu je obvyklá farská zbierka. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Prežime Veľký týždeň s pokorou v srdci a načerpajme silu k dobru z Kristovej lásky. Nech nám dobrý Pán Boh pomôže prežiť najväčšie sviatky v roku v pokoji a dobrote srdca.

Informačný servis nitrianskej diecézy