PONDELOK 28.8. Sv. Augustína, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 ZBP Igor, Mária, poďakovanie za pomoc v rodine
UTOROK 29.8. Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka Behynce 18.00 + starí rodičia Mária a Pavol Švecoví, Veronika a Ján Navaroví
STREDA 30.8. Féria Radošina 7.00 ZBP Júlia, poďakovanie za 70 rokov života
ŠTVRTOK 31.8. Féria Bzince 18.00 +Margita, Rudolf Macháčoví
PIATOK 1.9. Féria Radošina 7.30 ZBP Dorka
Behynce 8.30
Radošina 15.00 Sviatosť manželstva Peter Hertel a Zuzana Blahušová
SOBOTA 2.9. Féria Radošina 17.00 + Eduard a Anna Kupcoví
NEDEĽA 3.9. 22. nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 ZBP Melánia Močková, poďakovanie za 80 rokov života
Radošina 10.30 + František Krajčík a starí rodičia
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V Radošine budem spovedať v utorok dopoludnia od 8.00 do 10.00. Povzbudzujem deti a mládež k sv. spovedi, aby s čistým srdcom začali nový školský rok.
  • V sobotu o 16.00 bude mariánska pobožnosť, sv. omša bude o 17.00 a po nej bude opekačka na konci prázdnin vo farskej záhrade pri ovečkách…
  • Ďakujem za milodar 50 a 100 eur na kostol. Vďaka za práce na veži v Behynciach…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10

Informačný servis nitrianskej diecézy