PONDELOK 5.9. Féria Bzince 14.00 Pohrebná + Margaréta Šišková
Radošina 18.00 + Eugen a Veronika Lištiakoví
UTOROK 6.9. Féria Behynce 18.00 + Drahomíra Valentová a syn Juraj
STREDA 7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza, kňazov a muč., spomienka Radošina 7.00 + Ferdinand Pupák, Anna Repaská
ŠTVRTOK 8.9. Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sviatok Bzince 18.00 ZBP pre rodinu Šugrovú
PIATOK 9.9. Féria Radošina 18.00 + František a Frederika Kosákoví a rodičia Kosákoví
SOBOTA 10.9. Féria Radošina 18.00 +Anton Funta, Vilma, syn Anton a starí rodičia
NEDEĽA 11.9. 24. nedeľa v období cez rok Radošina 7.30 + Etela Gálová /1.výr./ a Ladislav Gál
Behynce 9.00 + Miroslav Húlka a Margita Húlková
Bzince 10.30 Za farnosť
  • Dnes popoludní o 14.00 bude modlitba svätého ruženca a po nej pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • Dnes o 16.30 pozývam miništrantov a ostatné deti aj s rodičmi na opekačku do farskej záhrady ku ovečkám…
  • Členovia SSV si môžu v sakristii prevziať Pútnik svätovojtešský, podielovú knihu a kalendárik. Členský príspevok na rok 2023 je 8 eur.
  • Na budúcu nedeľu sú hody v Bzinciach. V Radošine bude sv. omša o 7.30 a v Bzinciach o 10.30. Po sv. omši bude malé agapé. Prosím šikovné gazdinky o napečenie koláčikov, ktorými sa pred kostolom ponúkneme. Po sv. omši bude farská ofera.
  • V ostatných kostoloch bude na budúcu nedeľu zbierka na seminár. Za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Úprimne ďakujem bohuznámym za milodary na kostol 100 eur a 500 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 8

Informačný servis nitrianskej diecézy