PONDELOK 9.1. Féria Radošina 18.00 + Michal Vadrna, Mária Bartošeková a deti
UTOROK 10.1. Féria Behynce 18.00 + Jozef, Mária Dušaničoví, syn Jozef
STREDA 11.1. Féria Radošina 7.00 + rodičia Jozef, Eva a zomrelí z rodiny Obstovej
ŠTVRTOK 12.1. Féria Bzince 18.00 ZBP Erika
PIATOK 13.1. Féria Radošina 18.00 + Martinka /1.výr./
SOBOTA 14.1. Féria Radošina 18.00  + Pavol, Marta Baňákoví a syn Peter
NEDEĽA 15.1. Druhá nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 + Alojz Bilik /50r./ a manž. Mária /10r./
Behynce 9.00 + Viola
Radošina 10.30 Za farnosť
  • Dnešnou nedeľou končí vianočné obdobie. Výzdoba v kostoloch môže zostať do sviatku Obetovania Pána 2.febr. Pôstne obdobie nám začne Popolcovou stredou 22.2.
  • Úprimne a zo srdca chcem poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o dôstojný a slávnostný priebeh vianočných sviatkov. Ďakujem našim kostolníkom a pani kostolníčke, organistkám, speváčkam, všetkým, ktorí čistili a zdobili naše kostoly, miništrantom… Nech Pán Boh odmení vašu obetavosť svojím požehnaním.
  • Na budúcu nedeľu bude pravidelná zbierka na opravy a údržbu našich kostolov. Za vaše milodary vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať.
  • Ďakujem za milodar od bohuznámych na opravu oltára 200 a 100 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.2

Informačný servis nitrianskej diecézy