PONDELOK 6.5. Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka Radošina 18.00 ZBP Helena, poďakovanie za 80 r. života
UTOROK 7.5. Féria Behynce 18.00 + Emil Macháč, manž. Filoména
STREDA 8.5. Féria Radošina 7.00  
ŠTVRTOK 9.5. Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza, sviatok Bzince 18.00 + Mária, Augustín Bílikoví, syn Ján, rodičia a súrodenci
PIATOK 10.5. Féria Radošina 18.00 + Jozef Bittner a zomrelí príbuzní
SOBOTA 11.5. Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka Radošina 14.00 Sobáš Roman Dobrotka a Martina Vičanová
Radošina 16.00 Za ZBP pre členov PZ Havran a za zomrelých členov PZ Havran
NEDEĽA 12.5. Najsvätejšej Trojice, slávnosť Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Ľudovít Košík, Mária
Radošina 10.30 + rodičia, Janka, Stanislav, Alžbeta, Ján
  • Dnes popoludní o 14.00 bude modlitba sv. ruženca a po nej litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • V tomto týždni sa nám podarilo odstrániť všetko lešenie z kostola. Kostol je vymaľovaný, ostáva už len sakristia. Úprimne ďakujem všetkým chlapom, ktorí pomáhali pri odstraňovaní lešenia, aj jeho odvoze. Bola to ťažká práca, nech vám to dobrý Pán Boh odmení. Ďakujem aj ženám za občerstvenie, napečenie koláčov a všetkým za modlitby…
  • Na budúcu sobotu pozývajú poľovníci po sv. omši o 16.00 na agapé, bude guláš a iné občerstvenie, ktoré budú podávať pred kostolom…
  • Ďakujem rodičom prvoprijímajúcich detí za milodar 250 €, ktorý obetovali na opravu kostola. Ďakujem aj Ružencovému bratstvu, ktoré darovalo 5000 € a bohuznámym dobrodincom za 50 a 100 €.
  • Dnešnou nedeľou končí veľkonočné obdobie, od zajtra sa modlíme Anjel Pána.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: ruža č. 7

 

Informačný servis nitrianskej diecézy