PONDELOK 5.2. Sv. Agáty, panny a muč., spomienka Radošina 18.00 + Mária, Katarína a ich rodičia
UTOROK 6.2. Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, muč., spomienka Behynce 18.00  
STREDA 7.2. Féria Radošina 6.30 ZBP Zuzana
ŠTVRTOK 8.2. Féria Bzince 18.00 ZBP Jozefína Bolečková
PIATOK 9.2. Féria Radošina 18.00 + Pavol Brigan /1.výr./
SOBOTA 10.2. Sv. Školastiky, panny, spomienka Radošina 18.00 ZBP Daniela , poďakovanie za 60 rokov života
NEDEĽA 11.2. Šiesta nedeľa v období cez rok Bzince 7.30 Za farnosť
Behynce 9.00 + Imrich Gálik a rodičia Gálikoví a Balážikoví
Radošina 10.30 + Albín Matejovič /25.výr./ a manž. Gertrúda
  • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci, o 00 bude pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
  • V piatok bude homília pri sv. omši zameraná pre deti. Deti, srdečne vás pozývam. Po tejto sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí…
  • V nedeľu na Lurdskú Pannu Máriu slávime 32. svetový deň chorých. V tento deň tradične udeľujem sviatosť pomazania chorých našim starým a chorým bratom a sestrám. Keďže je tento rok nedeľa, sviatosť pomazania chorých budem udeľovať pri sv. omši v pondelok 12.2.2024. Prijať ju môže každý starší nad 65 rokov alebo vážne chorý, ktorý je po sv. spovedi.
  • Únia žien v spolupráci s obecným úradom organizuje „fašiangovú šišku“. Bude to na budúcu nedeľu po sv. omši pred kostolom…
  • Úprimne ďakujem všetkým, ktorí pomohli pri odstraňovaní vianočnej výzdoby v našich kostoloch. Nech vám to dobrý Pán Boh odmení…
  • Úprimne ďakujem za milodary na kostol 20 a 50 eur.
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.9

Informačný servis nitrianskej diecézy