PONDELOK 29.4. Sv. Kataríny Sienskej, panny a uč. Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Radošina 18.00 + Jozef Bittner a + príbuzní
UTOROK 30.4. Féria Behynce 18.00 + rodičia, brat kňaz František, Martin
STREDA 1.5. Sv. Jozefa, robotníka, spomienka Radošina 7.00 Ku cti sv. Jozefa s prosbou o ochranu rodiny
ŠTVRTOK 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a uč. Cirkvi, spomienka Bzince 18.00 ZBP Jozef
PIATOK 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok Behynce 17.00 + Augustín Ponteš a + z rodiny
Radošina 18.00 + starí rodičia Vincencia, Matúš, Margita, Michal
SOBOTA 4.5. Sv. Floriána, muč., spomienka Radošina 15.00 Sobáš Gabriel Mochňak a Kristína Eliášová
NEDEĽA 5.5. Šiesta veľkonočná nedeľa Bzince 7.30 + Mikuláš, Helena Kučeroví, ich rodičia a súrodenci
Behynce 9.00 + Koloman Močko, manž. Jozefína, deti Filoména, Otto
Radošina 10.30 + Zuzana Grežová /1.výr./
  • Dnes o 10.00 bude v Rotunde sv. Juraja sláviť sv. omšu dekan teologickej fakulty Jozef Jančovič… O 7.30 odchádzame pešo od farského kostola k „Jurkovi“…
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedať budem hodinu pred sv. omšami. V piatok budem spovedať v Radošine od 14.30 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna.
  • Každý piatok až do prvého sv. prijímania bude príhovor pri sv. omši zameraný pre deti a po sv. omši bude nácvik. Prosím prvoprijímajúce deti a ich rodičov, aby prišli v piatok na sv. omšu…
  • V sobotu bude sv. omša s platnosťou na nedeľu len sobášna o 15.00. Sviatosť manželstva prijmú Gabriel Mochňak a Kristína Eliášová. Po sv. omši o 16.30 požehnáme obnovené sochy sv. Floriána a Vendelína. Hasiči pripravia guláš a občerstvenie. Ste srdečne pozvaní…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č. 10

Informačný servis nitrianskej diecézy