PONDELOK 28.11. Féria Radošina 18.00 + Jozefína Speváková /20.výr./, manžel Ondrej, rod. Kaplárová a Štulajterová
UTOROK 29.11. Féria Behynce 18.00 + Augustín, Pavol Zaťko a Zuzana
STREDA 30.11. Sv. Ondreja, apoštola, sviatok Radošina 7.00 Za duše v očistci, na ktoré si nik nespomína
ŠTVRTOK 1.12. Féria Bzince 18.00 ZBP Martina, poďakovanie za ochranu PM pri príležitosti 50 rokov života
PIATOK 2.12. Féria Behynce 17.00 Na úmysel
Radošina 18.00 + Ján a manž. Mária, ich rodičia a brat Michal
SOBOTA 3.12. Sv. Františka Xaverského, spomienka Radošina 18.00 + Albert, Irena , dcéra Mária
NEDEĽA 4.12. 2.adventná nedeľa Bzince 7.30 + Emil, Oľga Šiškoví, rodičia z oboch strán, Margaréta a rodina Pecháčová, Varačková
Behynce 9.00 + Ján Oravec, rodičia, Ján, Alžbeta, Dezider, Jolana, Marta
Radošina 10.30 + rod. Šugrová, Slobodová
  • Vo štvrtok od 23.00 do 24.00 bude vo farskom kostole adorácia pred vystavenou Sviatosťou Oltárnou.
  • V tomto týždni máme prvý piatok v mesiaci, spovedám hodinu pred svätými omšami. V Radošine spovedám v piatok od 14.30 do 16.30. Od 15.00 bude vystavená Sviatosť Oltárna.
  • V sobotu je prvá sobota v mesiaci, pred sv. omšou o 17.00 bude mariánska pobožnosť.
  • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 príde do nášho farského kostola svätý Mikuláš. Pozývame všetky deti na stretnutie s Mikulášom. Keby chcel niekto darovať Mikulášovi perníčky alebo sladkosti, môže mu ich priniesť na faru.
  • Dnes je zbierka na charitu, za vaše milodary vyslovujem vopred úprimné Pán Boh zaplať.
  • Pre deti sme pripravili na Advent úlohy, aby naša príprava na Vianoce bola úprimná a ozajstná. Keď sa vám podarí počas týždňa úlohu splniť, na nástenke môžeme vyfarbiť jednu tehličku na maštaľke…
  • Prosím nahlasovať chorých, starých a nevládnych v našej farnosti na vianočnú svätú spoveď…
  • UPRATOVANIE KOSTOLA: Ruža č.8

Informačný servis nitrianskej diecézy